تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

آموزش های فروش-بیشتر از یک نفر

یادم میاد در آموزش فروش به ما می گفتند گاهی اوقات برای ترغیب مشتری شاهد مثال بیاوریم که فلان مشتری هم از محصولات ما استفاده کرده و راضی بوده است.

خلاصه همکاری داشتم که تازه به پخش ما آمده بود و در حال آموزش بود ، این مطلب را آموزش دیده بود و فردای آن روز می خواست از آن استفاده کند .

به مشتری خودش گفته بود اصغر آقا که دو کوچه بالاتر است از محصولات من یک پک گرفته و سود خوبی دارد می کند . غافل از اینکه این دو مشتری با هم برادر هستند . مشتری بلافاصله تلفن را برداشت و به برادرش زنگ زد که اصغر آقا محصولات فلان ویزیتور چطور است؟

اصغر آقا بنده خدا اصلا اون محصولات را نمی شناخت و به برادرش گفته بود من این محصول را ندارم در اینجا بود که ویزیتور تازه وارد به شرکت ما در افق ها محو شد و اعتبار ما و خودش را به باد داده بود.

یکی از مسائلی که به فروشنده ها به عنوان اصل و پایه کار باید گفته شود صداقت است و با صداقت است که پایه های اعتماد و اطمینان بین مشتری و فروشنده شکل می گیرد.