تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

آموزش کی کامل میشه ۳ فریب مغز من-بیشتر از یک نفر

یکی از مواردی که در ماجرای آموزش کی کامل میشه نوشتم این بود که

آموزش به جایی در زندگی وصل نباشه

من به عنوان یک چندپتانسیلی در طول سالهای مختلف در حوزه‌های مختلفی وارد شدم و یا سرک کشیدم و هر لحظه در حال وسوسه‌های جدید هستم.

وسوسه‌هایی که من را گاهی اوقات نه از مسیرم کمی دور می‌کند.

آموزش‌هایی که می‌بینم برای من دو حالت دارند

یا من را به هدفم نزدیک می‌کنند و یا نمی‌کنند.

شاید شما بگویید خوب آدم عاقل اونی که به هدفت نزدیک نمی‌کند را انتخاب نکن.

در حرف خیلی ساده است

اما این مغز به این سادگی با این موضوع برخورد نمی‌کند.

به شیوه‌های مختلف می‌خواهد این موضوع جدید را حیاتی نشان دهد.

مثلا من می‌خواستم به کلاس آواز بروم و این در حالی بود که این آموزش در مسیر من نبود.

اولین کار مغز من ایجاد علاقه‌ی شدید به آن بود یعنی من الکی آن را دوست دارم یه حس درونی خوب.

دومین کار مغز من این است که سریع وصلش می‌کند به هدفم مثلا می‌گوید اگر در حال تدریس به یکباره از من خواستند بخوانند چه کنم؟

سومین کار مغز من پروسه‌ را در ذهنم کوتاه نشان می‌دهد مثلا می‌گوید دو ماه کلاس و یک ماه تمرین بعدش دیگه تمومه  و اصلا بقیه‌ی برنامه‌ی من را نادیده می‌گیرد.

چهارمین کار مغز من این است نتیجه‌ی این آموزش جدید را به عنوان یک نقشه‌ی جایگزین برای من مطرح می‌کند که اگر در تدریس موفق نشدی حداقل می‌تونی آواز بخوانی.

همین جا کلام را منقطع می‌کنم که عدم قطع کلام در این ماجرا ممکن است سبب انقطاع حوصله‌ی شما شود پس فعلا با قاطعیت خدانگدار..

  • ۳۱ام شهریور ۱۳۹۷
  • شاپی