تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

دروغ و تشخیص آن-قسمت دوم

بنابر آنچه که در گفتار پیشین آمد، همه به توانایی شناسایی موفق علائم غیرکلامی مربوط به دروغ و دروغگویی  علاقه مند هستند.

اما سوال اینجاست که آیا تشخیص دروغ امکان پذیر است؟

در میان محققین زبان بدن، دو اردوگاه وجود دارد. یک اردوگاه اعتقاد دارند که ژست هایی وجود دارد که با دروغگویی مرتبط هستند و اگر با درنظر گرفتن علائم دیگر دیده شوند می توانند دروغگویی را تشخیص دهند. یکی از مهمترین افراد این گروه آلن پیس است که بسیاری از این ژست ها را دسته بندی کرده است. لمس بینی، نوازش گردن، گرفتن گوش، مالیدن چشم و … از این ژست ها هستند.

خاراندناردوگاه دیگر اعتقاد دارند نشانگری غیرکلامی که به تنهایی نشان دهنده دروغگویی فرد باشد وجود ندارد. این گروه اعتقاد دارند خواندن این ژست ها مانند مالیدن بینی و غیره بی معنی است زیرا افرادی که در دروغ گفتن ماهر هستند این مسأله را می دانند و به راحتی بقیه را فریب می دهند.

نقاب

به نکاتی که توسط اردوگاه دوم بیان می شود دقت کنید. یکی از علائم دروغگویی اجتناب از تماس چشمی است. طبق معمول این علامت باید به همراه علائم دیگر در نظر گرفته شود تا بتوان نتیجه گرفت فرد در حال دروغ گفتن است و این چیزی است که اردوگاه اول نیز روی آن توافق دارند. محققینی مانند آلدرت وریج به این نتیجه رسیده اند که افرادی که از روی عادت دروغ می گویند به مدت بیشتری تماس چشمی را حفظ می کنند.

ضداجتماع ها، شخصیت های ماکیاولی و آن ها که با دروغ گفتن زندگی می کنند از این دسته هستند. از آنجاییکه آن ها می دانند دیگران به دنبال یافتن این رفتار هستند و به این دلیل که واقعاً به این که لو بروند اهمیتی نمی دهند، با نگاه بیشتر به چشمان دیگران، اجتناب از تماس چشمی را جبران می کنند.

ارتباط چشمیپس اگر می خواهید برای تشخیص دروغگویی یک فرد فقط به نگاه او تکیه کنید، به احتمال زیاد توسط فردی که در دروغگویی مهارت دارد فریب خواهید خورد، مخصوصاً زمانی که کیفیت زندگی آن شخص به این دروغ وابسته باشد(مانند نجات از زندان).زندانپاسخ به این سوال که آیا می توان با استفاده از زبان بدن دروغگویی را تشخیص داد بستگی به این دارد که شما او را می-شناسید یا خیر. اگر شخص را بشناسید،گذشته او را بدانید، الگوی رفتاری او را بفهمید و به علائم غیرکلامی که به همراه حرف های او می آیند دقت کنید، می توانید در مورد دروغ گفتن او نظر دهید. اما اگر آن شخص را نشناسید، محیط شلوغ باشد، او دروغگوی ماهری باشد، عواقب راستگویی زیاد باشد، شخص تحت فشار یا مست باشد، در این صورت علائم غیرکلامی به تنهایی نشانگر خوبی نیستند و نیاز به ارزیابی گسترده تری برای تشخیص دروغ دارید.

آیا به این مرد اعتماد می کنید؟

با این وجود، هنوز شناخت ژست های دروغ گویی استاندارد مفید است و در موقعیت های مناسب می توانید از این دانش به همراه سایر علائم مانند جملاتی که فرد به زبان می آورد، شخصیت و گذشته فرد استفاده کنید. در واقع هدف این کار جستجوی بروز هیجانات است. این عبارت برای توضیح نمایش ناخودآگاه هیجانات سرکوب شده استفاده می شود. بروز هیجانات هنگامی که شخص فریبکار هیجانات شدیدی را تجربه می کند رخ می دهد. تشخیص این بروز به شما کمک می کند متوجه شوید فردی که با او در ارتباط هستید راست می گوید یا دروغ می گوید.

هیجاناتدر گفتارهای بعدی به این خواهیم پرداخت که زبان بدن دروغگو را چگونه می توانید تشخیص دهید؟

  • ۲۴ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • شاپی