تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

دروغ و تمایل مردم به تشخیص آن

اگرچه دروغ گفتن از لحاظ مبانی دینی و اخلاقی اشتباه و از لحاظ اجتماعی غیر قابل قبول است، همه ما اندکی تمایل به دروغ گفتن داریم. این تقریباً شامل هرکس می شود. به این سوالی که همسرتان از شما می پرسد جواب بدهید:

عزیزم، ناهاری رو که امروز برات درست کرده بودم دوست داشتی؟

نهارتصور کنید که شما غذا را دوست نداشتید و صادقانه پاسخ  می دادید :«نه، این چه غذاییه که درست کردی!؟ اسم این غذا بود؟ نه نمک داشت و نه خوب پخته شده بود!»

نتیجه احتمالی این خواهد بود که به احتمال زیاد تا مدت زیادی از غذا خبری نخواهد بود. کمی تغییر حقیقت شانس شما را برای اینکه دوباره از غذا برخوردار شوید افزایش می دهد.

جدا از این کاربرد بدیهی، مردم در جاهای دیگر هم از نگفتن حقیقت کامل سود می برند. فروشندگانی که از فروختن به شما ناامید شده  اند سعی میکنند با دادن اطلاعات غلط یا نگفتن اطلاعات حیاتی، محصولی را به شما بفروشند. بعضی افراد مانند جاسوس ها در حرفه ای کار می کنند که نیاز به عدم گفتن حقیقت دارد. فردی که متهم شده و در صورت اثبات اتهام سال ها به زندان خواهد رفت انگیزه زیادی برای راست نگفتن و فرار از این مجازات دارد.

محاکمه

 به طور خلاصه، مسائل اخلاقی که افراد را از دروغ گفتن باز می دارند نسبی هستند. چراکه وقتی عواقب راستگویی زیاد باشند هر اتفاقی محتمل است.

تاریخچه دروغ

از زمانی که انسان ها زبان را آموختند، یاد گرفتند چگونه از آن برای دروغگویی استفاده کنند. برای رفتار متقابل در برابر دروغگویی، جوامع قوانین اجتماعی و شعائری ایجاد کردند که هر عضو جامعه برای اینکه بخشی از آن جامعه باشد. باید از آن تبعیت کند. در واقع به این شکل مذهب شکل گرفت و قوانین صریح و مجازات های مشخص برای دروغگویان در نظرگرفته شد.(در این دنیا و دنیای پس از مرگ.) این تکامل همزمان زبان و آیین ها در نهایت به شکل گیری جوامع پیچیده امروزی با فرهنگ ها و هنجارهای پیچیده در مورد دروغگویی منجر شد.

دروغاز دوران کودکی به بچه ها گفته می شود که دروغ نگویند. اما رفتار پدر و مادر لزوماً با این توصیه سازگار نیست. مادر به فرزند خود می گوید به پدر چیزی در مورد کیک تولد که داخل یخچال است و جشنی که برنامه ریزی کرده اند نگوید. در عمل مادر به فرزند خود می گوید دروغ بگوید. این تناقض ها تا دوران بلوغ با ما می مانند. فریبکاری همه جا هست. و ما پیوسته به این فکر می کنیم که هر جا فریبکاری مناسب بود و به نفع ما بود از آن استفاده کنیم.

دروغگوبنابراین، همه به توانایی شناسایی موفق علائم غیرکلامی مربوط به دروغگویی  علاقه مند هستند. سوال اینجاست که آیا تشخیص دروغ امکان پذیر است؟

  • ۲۴ام اردیبهشت ۱۳۹۷
  • شاپی