تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

در بحران ارز شما چه می کنید؟-بیشتر از یک نفر

یکی از بزرگترین بحرانهای اقتصادی کشور اکنون در حال وقوع است. قیمت دلار رو به افزایش است در واقع ارزش پول ایران به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است. جیب عموم مردم خالی تر شده و زندگی برای آنها سخت تر شده است. متاسفانه عموم مردم نمی توانند تاثیری بر ارزش پول کشور داشته باشند. ولی هر کس می تواند اقداماتی انجام دهد تا آسیب کمتری از این بحران ببیند. از همه مهم تر باید قبول کنیم که شرایط بحرانی است و به همان میزان تغییراتی در برنامه های کاری و زندگی، داشته باشیم.

در هنگام بحران انسانها به سه دسته تقسیم می شوند:

۱-دسته ای که وضعیت را بدتر می کنند.

۲-دسته ای که خودشان را به دست تقدیر می سپارند.

۳-دسته ای که با تدبیر در تلاش هستند بحران را مدیریت کنند تا آسیب کمتری ببینند.

در سایت خودم مقاله ای گذاشته ام و چند مورد از اقداماتی که می توانیم انجام دهیم تا آسیب کمتری از این بحران ببینیم را با هم بررسی می کنیم.

علی معقولی بحران ارز