تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

سخنرانی و نکات مهم در آن

همه می دانید که در زمان سخن گفتن و مذاکره علاوه بر استفاده از کلمات مناسب باید از زبان بدن به درستی استفاده شود . کلمات منظور شما را به مخاطب القا می کند . اما حرکات بدن به القای این پیام بهتر کمک می کند. ۱۰ نکته ذیل به شما کمک می کند . تا در هنگام سخنرانی  و مذاکره مطلب مورد نظر را به درستی به مخاطب القاء کنید تا نهایت تأثیر گذاری را داشته باشد.

۱۰ نکته در سخنرانی

 •  محکم بایستید و بازوها و قفسه سینه را روبه جلو ببرید این کار باعث می شود در هنگام سخنرانی  و مذاکره بهتر نفس بکشید و آرامش داشته باشید.
 • سخنرانیبرای اینکه مخاطبان توجه بیشتری به شما داشته باشند و احساس راحتی کنند به آن ها لبخند بزنید. لبخند بهترین وسیله برای جلب توجه مخاطب است.

لبخند در سخنرانی

 •  برای اینکه توجه مخاطب به شما جلب شود از دست ها و حرکت بازوی خود استفاده کنید و در چشمان مخاطب نگاه کنید.

تماس چشمی

 •  برای اینکه اقتدار و تواناییتان را نشان دهید آرامش خود را حفظ کنید و حرکات کوچک از دست ها و پاهای خود داشته باشید با این کار مخاطب بیشتر به شما اطمینان کرده و از اعتماد به نفس شما آگاهی پیدا می کند.
 •  شما هرگز نباید پشت سر هم صحبت کنید بلکه برای تأثیر بیشتر کلام کمی قدم بزنید کمی فاصله بگیرید. مثلاً اگر می خواهید برای کارمندان تان ۳ نکته مهم را بازگو کنید هر کدام از نکات را در ۳ موقعیت متفاوت بیان کنید.
 •  حرکت دستان شما نباید زیاد تکراری باشد در این صورت مخاطب به شما توجه نخواهد کرد. در طول سخنرانی حرکات کوچک دست، تغییر حرکات، استفاده از حرکات سر و… باعث اثر گذاری بهتر و جلب توجه مخاطبان می شود.
 •  برای اینکه توجه مخاطبان را به نکته ای که روی برد نوشتید جلب کنید مستقیماً به آن نکته اشاره کنید و خودتان هم به نکته نگاه کنید در چند ثانیه کوتاه مخاطب به دست و چشمان شما نگاه کرده و توجه اش به سمت نکته معطوف می شود.

اشاره به برد

 •  برای اینکه مخاطبان را تشویق به نظر دادن و صحبت کردن کنید دست هایتان را باز کنید و یا در صورت وجود فضای کافی قدم بزنید و به مخاطبان نزدیک شوید یکی از راه هایی که می توانید از آن برای به صحبت درآوردن مخاطب استفاده کنید این است که به وی نزدیک شوید.

سخنرانی

 •  برای اینکه پاسخ به سوالات سخت برای شما آسان جلوه داده شود مکث کنید و آرام نفس بکشید پس از آن سوال مخاطب را پاسخ دهید در هنگام پاسخ به مخاطب نگاه کنید.
 •  برای اینکه مخاطب سخنان شما را بپذیرد از حرکات دست استفاده کنید به این معنا که در طول صحبت کردن لحن شما با حرکت دستتان نشان از موفقیت و پیروزی داشته باشد. سعی کنید در ابتدای سخنرانی احوالپرسی کنید، لبخند بزنید و با اطمینان سخن بگویید.
 • ۲۵ام اردیبهشت ۱۳۹۷
 • شاپی