تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

طرز فکر یا بهانه؟-بیشتر از یک نفر

بسیاری از ما از قدرت زبان خود آگاه هستیم ولی زمانی که لازم باشد خودمان را به کوچه چپ می زنیم یا اینکه خیلی وقت ها متوجه عواقب صحبت های خود نیستیم و بجای تفکر اینکه این سخن من چه تاثیری دارد، کاممان را باز می کنیم تا دلمان را خنک کنیم .

ولی هیچ وقت قبل از اینکه بخواهیم حرفی را بزنیم فکر این را نمی کنیم که این صحبت من چه تاثیری می تواند بر شخص مقابلم داشته باشد و تاثیر این کلامم تا کجاست.

هفته گذشته در جایی حضور داشتم که مادری رنجور را یافتم و وقتی درباره  زجری که به خود وارد می کند بابت حمل حرفی که حدود بیست سال پیش به او گفته شده و او همچنان این حرف را با خود به همراه دارد و تاثیر آن در زندگیش را گفتم خیلی برایم جالب بود که همه چیز را قبول داشت ولی نمی توانست بپذیرد که این کلام ۳۰ ثانیه از زندگی او را در برگرفته ولی او ۲۰ سال این ۳۰ ثانیه را با خودش مدام مرور می کند.

همه ما از حرف قشنگ خوشمان می آید ولی وقتی نوبت به رعایتش می شود انتظار داریم برای ما استثنا قائل شوند.

همه ریختن آشغال در خیابان را محکوم می کنند ولی وقتی نوبت به من می رسد میخواهم بهانه بیاورم که آخه من…

مرگ خوبه ولی برای همسایه