تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

مانور بدون خبرنگار!-بیشتر از یک نفر

دارم کم کم تاثیر باور نکردنی تکالیف مدرسه استادی رو می بینم. 

اصلا انتظارش رو نداشتم. فوق العاده بود! این جملات همسرم بود که بعد از پایان اولین کارگاهم شنیدم. خیلی خوشحال بود و البته متعجب! 

اما راستش من انتظارش رو داشتم. چون چند ماهه که دارم تمرین می کنم. کتاب می خونم. تکلیف انجام می دهم و به تدریج رشد بذرهای خلاقیت و توانمندی رو مشاهده می کنم. 

انجام تکالیف، شرکت در مانوری مهم  اما پنهانه که خبرنگاری نداره و اعلام عمومی نمی شه! باید صبر داشت و جدیت…

بذرهای کوچکم حالا سر از خاک در آورده و جوانه زده اند اما هنوز به آبیاری و رسیدگی نیاز دارند؛ به اساتید راهنما و کتاب های راهگشا!

 پس می روم و هم چنان آرام و عمیق پیش می روم و مراقب بذرهای کوچکم هستم تا مبادا آفت بی انگیزگی، خستگی و مقایسه ان ها را ضعیف و بی جان نکند. باید صبر داشت و جدیت…