تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

یادگیری لگویی!-بیشتر از یک نفر

لگو سازی بازی مورد علاقه پسرمه!
بازی فوق العاده جذابیه! تعدادی قطعات پلاستیکی که می تونند به هم متصل شن و از اتصال قطعات، اشکال بسیار جالبی خلق می شه.

به نظر شما چه شباهتی بین لگوساری و یادگیری وجود داره؟

 من فکر می کنم یادگیری یک جور لگو ساختنه! 

هر قطعه ای از اطلاعات که وارد ذهن میشه اگر با قطعات قبلی ارتباط و اتصال پیدا نکنه و جای درستش نشینه، باید از میان قطعات مورد نیاز خارج بشه. 

اصلا یادگیری یعنی اتصال قطعات به ظاهر نامرتبط به یکدیگر و اینجا است که هنر یادگیرنده حرفه ای نمایان می شه! 

یادگیرنده ای که به یادگیری خودش توجه داره ذهنش رو انباری از اطلاعات بیهوده و نامرتبط نمی کنه. دائم به دنبال کشف قطعاتیه که سازه لگویی اش رو تکمیل کنه. شاید به همین دلیله که بیهوده و بی هدف در شبکه های اجتماعی پرسه نمی زنه و زباله گردی نمی کنه!

…..چقدر به فکر اتصال و ارتباط مفاهیم ذهنی تون هستید؟…..