تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

یک کتاب معرفی میکنید؟-بیشتر از یک نفر

یه موضوعی مدتی ست فکر من رو به خودش مشغول کرده

و اون اینکه

من در برابر جامعه ام ، خانواده ام و تک تک اعضای اون ، دوستانم و…

چه مسئولیت هایی دارم ؟ چه کارهایی موظف هستم که انجام بدم؟

ممنون میشم اگر کتابی رو در این زمینه میشناسین که در این زمنیه به من کمک کنه به بنده معرفی کنید