تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

۱۲سال پیش چه خبر بود؟-بیشتر از یک نفر

۱۲ سال پیش آزمون و چالش جالب رو شروع کردم. هرچند تبلیغات آنچنان نکردم امّا چندتا پیشنهاد اعتلاف هم داشتم.

https://www.google.com/amp/www.farsnews.com/amp/8509170163

خاطراتش هنوز روشنگر راه رشدم است.