تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

بازاريابي شبكه اي

بازاريابي شبكه اي

بازاريابي شبكه اي

بازاريابي شبكه اي نوعي از تجارت است كه در آن مصرÙ� كنندگان يك شركت توليد كننده مي توانند بازارياب محصولاتي باشد كه خود مصرÙ� مي كنند، Ùˆ با انعقاد قرارداد با شركت توليد كننده Ùˆ معرÙ�ÙŠ Ùˆ Ù�روش محصولات به اطراÙ�يان خود، درآمد قابل توجهي كسب كنند. Ùˆ در صورتي كه شخص بتوانند با معرÙ�ÙŠ اين تجارت به اطراÙ�يان خود Ùˆ معرÙ�ÙŠ آنها به شركت ،گروه Ù�روش خود را شكل دهد ØŒ Ùˆ طبق پلنهاي درآمد زائي شركت درصدهاي مشخصي از قيمت كالاهاي Ù�روخته شده در گروه Ù�روش خود را به عنوان پورسانت Ùˆ پاداش درياÙ�ت كند. اين صنعت اولين بار در سال ۱۹۴۵ بكار گرÙ�ته شد Ùˆ امروزه اين تجارت با بيش از ۷۰ سال قدمت توانسته شركتهاي بزرگ Ùˆ مطرح را در جهان تشويق كند تا از اين روش براي Ù�روش محصولاتشان استÙ�اده نمايند . متاسÙ�انه طي سالهاي اخير بسياري از اÙ�راد Ùˆ شركتهاي سود جو، با استÙ�اده از نبودن اطلاعات كاÙ�ÙŠ در مورد اين تجارت در كشور عزيزمان به صورت غير قانوني Ùˆ با قصد سوء استÙ�اده Ùˆ كلاهبرداري ØŒ باعث گرديدند كه به نام Ùˆ وجه اين تجارت آسيب وارد شود. اما در حال حاضر كشورهاي پيشرÙ�ته زيادي از جمله كشورعزيزمان ايران، به روش صحيح Ùˆ تحت نظارت قانوني اين تجارت، جامه عمل پوشانده اند . با توجه به تحقيقات گسترده بر روي روش صحيح ØŒ اصولي Ùˆ قانوني اين تجارت , شركت پنبه ريز به اين نتيجه رسيد كه با استÙ�اده از اين روش Ù�روش مي توان شرايطي را محيا نمايد كه كليه اÙ�راد با خريد مستقيم محصولات مورد نياز خود از وب سايت شركت Ùˆ صرÙ� زماني كوتاه براي معرÙ�ÙŠ اين محصولات به ديگران، بتوانند از پورسانت Ù�روش مستقيم بهره مند گرديده Ùˆ به درآمدهاي قابل توجهي برسند .يكي از مزاياي استÙ�اده از بازاريابي شبكه اي در شركت خريد اينترنتي پنبه ريز برخورداري هرنماينده Ù�روش از يك دÙ�تر كار اختصاصي اينترنتي Ùˆ مستقل در وب سايت شركت پنبه ريز مي باشد ،بدين ترتيب شما يكي از اعضاي تيم Ù�روش شركت خواهيد بود Ùˆ مي توانيد از ديگر مزاياي شركت همچون طرح درآمد زايي پلكاني Ùˆ پاداشهاي ماهيانه قابل توجهي بهره مند شويد.

بهترین Ùˆ آسان ترین Ùˆ هدÙ�مندترین راه برای شروع یک کار مستقل، بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) است. بازاریابی شبکه ای تجارتی است با ۵۰ سال قدمت Ùˆ هم اکنون در ۱۵۵ کشور دنیا رواج دارد. هر Ù‡Ù�ته، حدود ۱۵۰٫۰۰۰ Ù†Ù�ر در سراسر دنیا به شاغلان این تجارت اÙ�زوده Ù…ÛŒ شوند. این رقم معادل ۲۱٫۴۰۰ Ù†Ù�ر در هر روز است Ùˆ امروزه، اینترنت با نقش چشمگیری Ú©Ù‡ در دنیا ایÙ�ا Ù…ÛŒ کند، مزایای تجارت الکترونیک (E-commerce) را به طرز قابل توجهی اÙ�زایش داده است.

نام این کسب Ùˆ کار Ø·ÛŒ سالیان گذشته از «شیوه Ù�روش مستقیم» به «بازاریابی شبکه ای» Ùˆ «بازاریابی چندسطحی» (Multi-Level Marketing) تکامل یاÙ�ته است. اصول اصلی Ùˆ زیربنایی همه این ها با هم یکسان است Ùˆ عبارت است از توزیع Ùˆ بازاریابی محصولات Ùˆ خدمات. کشورهای مالزی، تایوان، ایالات متحده، استرالیا Ùˆ ژاپن از کشورهای پیشرو در این تجارت هستند. به عنوان مثال، ۸% از Ú©Ù„ جمعیت کشور تایوان در سیستم های بازاریابی شبکه ای مشغول Ù�عالیت هستند.

بازاریابی شبکه ای به جامعه و مردم در همه جا این نوید را می دهد که می توانند درآمدشان را ا�زایش داده و شیوه زندگی شان را بهبود بخشند.

 

در بازاریابی شبکه ای ا�راد بهترین موقعیت را برای پیشر�ت در اختیار خواهند داشت

 

دلایل زیادی هست که می توان با استناد به آنها به این نتیجه رسید که در بازاریابی شبکه ای ا�راد بهترین موقعیت را برای پیشر�ت در اختیار خواهند داشت:

۱) اول اینکه، شما صاحب تجارت مستقلی خواهید بود Ú©Ù‡ واقعاً ریسک Ú©Ù…ÛŒ دارد. همانطور Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ دانید شما در اغلب تجارت ها، حتی قبل از این Ú©Ù‡ کار را آغاز کنید به سرمایه مالی نیاز دارید.

۲) دوم اینکه، هیچ سقÙ� یا محدودیتی در کسب درآمد وجود ندارد. یک وکیل روزانه تنها تعداد محدودی مراجعه کننده را Ù…ÛŒ پذیرد Ùˆ یک آرایشگر تنها تعداد مشخصی مشتری در روز Ù…ÛŒ تواند داشته باشد. اما در این تجارت، اگر بخواهید Ù…ÛŒ توانید درآمد خود را لحظه به لحظه اÙ�زایش دهید. از آنجایی Ú©Ù‡ شما Ù…ÛŒ توانید تعداد نامحدودی اÙ�راد را وارد این تجارت کنید Ùˆ آنها هم همین کار را انجام Ù…ÛŒ دهند، نهایتاً بر اساس درآمد صدها Ù†Ù�ر درآمد مضاعÙ�ÛŒ کسب Ù…ÛŒ کنید.

۳) سومین Ùˆ هیجان انگیزترین دلیل این است Ú©Ù‡ زمان آزاد شما اÙ�زایش Ù…ÛŒ یابد. هیچ چیز در دنیا به اندازه گذراندن زمان با کسانی Ú©Ù‡ دوستشان داریم، لذتبخش نیست. شما در مشاغل اداری یا سنتی مانند تجارت های خرد، Ù�روشندگی، امور خدماتی Ùˆ حتی مدیریت تمام طول Ù‡Ù�ته کاری یکنواخت انجام Ù…ÛŒ دهید تا بتوانید یک روز تعطیل را با خانواده خود سپری کنید؛ حال آنکه در این کسب Ùˆ کار شما Ù…ÛŒ توانید با حضور در کنار آنهایی Ú©Ù‡ دوستشان دارید Ùˆ دوستتان دارند تجارت خود را بهبود بخشید.

اگر در بازاریابی شبکه ای به شما خوش نگذرد معلوم می شود که آن را درست انجام نمی دهید.

بنابراین، اگر شما هم مثل تمام بازاریابان شبکه ای مو�ق جهان در سالیان نخست بهای مو�قیت را که همان تلاش و پشتکار و برنامه ریزی دقیق است بپردازید، استرس بر زندگی شما حاکم نخواهد شد.

 

بازاریابی شبکه‌ای (به انگلیسی: Network Marketing) یا بازاریابی چندسطحی (به انگلیسی: Multi-level marketing)، نوعی شیوهٔ �روش است که در آن کمپانی‌ها محصولات و کالاهای خود را بدون تبلیغات و بدون واسطه به �روش می‌رسانند، و مشتریان پس از خرید در صورت تمایل می‌توانند محصولات کمپانی را بازاریابی کنند و سود بگیرند. درآمد در بازاریابی شبکه‌ای هم در ازای �روش مستقیم کالا و هم در ازای �روش از طریق زیرمجموعه کسب می‌شود.

 

در بازاریابی شبکه‌ای، بازاریاب‌ها بصورت «تبلیغات کلامی» یا «تبلیغات چهره به چهره» اقدام به �روش محصولات کمپانی می‌کنند. در حال حاضر به ترتیب کشورهای آمریکای شمالی، چین، کشورهای اروپایی از جمله آلمان و ایتالیا و ژاپن در زمینه بازاریابی شبکه‌ای سردمدار هستند.

 

تاریخچه بازاریابی شبکه ای:

ایدهٔ بازاریابی شبکه‌ای از �رمول تصاعد گر�ته شد، که در سدهٔ ششم ق. م. توسط �یثاغورس و در سدهٔ سوم ق.م. توسط اقلیدس در کتاب معرو� «مقدمات» به جهان معر�ی شد.

جی. پل گتی، ثروتمندترین مرد آمریکایی در سال ۱۹۵۷ میلادی بود، و برای اولین بار اعلام کرد که «من ترجیح می‌دهم که از ۱٪ تلاش صد ن�ر است�اده کنم تا اینکه از ۱۰۰٪ تلاش خودم». این ایده که اهرم زمان نام دارد، امروزه پایه‌گذار �لس�هٔ بازاریابی شبکه‌ای شده‌است.

اولین بار، یک شرکت دوچرخه سازی در روسیه از این ایده است�اده کرد و برنامه‌ای ترتیب داد که مشتریان با پرداخت ۱۰ روبل بجای ۵۰ روبل صاحب دوچرخه شوند اگر چهار مشتری دیگر نیز معر�ی کنند؛ ولی �روش کمپانی بسرعت به اشباع ر�ت. در روسیه به آن شرکت بهمنی و در �رانسه به آن گلولهٔ بر�ی لقب دادند و صد در صد تقلب و کلاهبرداری تلقی شد. از آن پس، سیاستمداران، اقتصاد دانان و جامعه شناسان زیادی بدنبال پیدا کردن راهی بودند که از این ایده به ن�ع همه است�اده کنند.

اولین کمپانی که بطور رسمی �عالیت بازاریابی چند سطحی را در سال ۱۹۳۰ آغاز کرد، کمپانی ویتامین کالی�رنیا بود که نام خود را در سال ۱۹۳۹ به نوترالایت تغییر داد و امروزه محصولات خود را از طریق کمپانی اموی به �روش می‌رساند.

 

ت�اوت با شرکت‌های هرمی

به گ�تهٔ کمیسیون تجارت �درال آمریکا (FTC)، شرکت هرمی شرکتی‌ست که به اعضایش حق کمیسیون می‌دهد تا ا�راد جدید را وارد کنند. شرکت‌های هرمی محصولی را نمی‌�روشند و پول‌های مشتریان را در یکجا جمع می‌کنند و با آن کاری انجام نمی‌دهند. این شرکت‌ها در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران غیرقانونی هستند؛ چون در ازای جذب ا�راد پول می‌دهند بطور اجتناب‌ناپذیر �رو خواهند پاشید و وقتی هرم �روپاشی کند، بجز عده‌ای که در بالای هرم هستند همه دست خالی می‌مانند یا به عبارتی پول خود را می‌بازند.

 

FTC می‌گوید داشتن محصول، قانونی بودن شرکت را تعیین نمی‌کند. بعضی از شرکت‌های هرمی برای رد گم کردن، خود را شرکت ام‌ال‌ام معر�ی کرده و محصولی را در پلان خود قرار می‌دهند ولی چون هد�شان �روش محصول نیست، قیمت آن بسیار بالاتر از بازار آزاد خواهد بود، یا اینکه دریا�ت محصول در آن شرکت‌ها مشروط به �عالیت در پلان تجاری‌شان است که برای کسانی‌که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مشتری پیدا کنند، پول از دست می‌رود. دو مشخصه بارز کمپانی‌های هرمی:

 

انبار کردن کالا

کمپانی مشتریان را وادار می‌کند که تعداد هر چه بیشتری کالا (عموماً با قیمت بسیار بالایی) بخرند تا درآمد بیشتری داشته باشند، حتی اگر نتوانند آن کالاها را به مصر� برسانند. در این صورت ا�راد رأس هرم سود هنگ�تی می‌کنند در حالیکه محصول چندانی را به بازار ارائه نکرده‌اند و محصولات در زیرزمین‌ها انبار شده‌اند.

 

عدم خرده �روشی (�روش جزء به مردم)

به دلیل کی�یت پایین محصولات و هزینهٔ بالای آنها، در اغلب شرکت‌های هرمی محصولات �قط بین اعضای داخل هرم توزیع می‌شود، نه بین مردم عادی بیرون از هرم.

 

قانونی بودن بازاریابی شبکه‌ای

در حال حاضر، قوانین و مقررات �عالیت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در اکثر کشورها معین شده‌اند؛ ولی هیچ ارگان مشخصی وجود ندارد که مشخص کند یک کمپانی خاص هرمی یا شبکه ای� قانونی است.[۱۸] اما در ایران، قانونی یا غیرقانونی بودن یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای را وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌کند.[۱۹]

 

از نگاه FTC، BBB، AG کمپانیی که بیشتر به جذب بازاریاب می‌پردازد تا �روش محصول به مردم عادی، هرمی و غیرقانونی است.

 

بازاریابی شبکه‌ای از دیدگاه دینی

ناصر مکارم شیرازی: «تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه‌ای و زیر مجموعه‌ای نباشد و سود حاصله �قط به بازاریاب اول تعلق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن اشکال دارد. البته ممکن است در طرح‌های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطر� شده باشد ولی هنوز اشکال اصلی که است�اده بازاریاب‌های باواسطه می‌باشد و نوعی «اکل مال به باطل» است وجود دارد.»

حسین وحید خراسانی: «بازار یابی شبکه‌ای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمی‌توانید به کسی دیگر رجوع نمائید.»

سید محمد حسینی شاهرودی: «بسمه تعالی؛ ماهیت معاملات یاد شده معلوم نیست.»

علوی گرگانی: «بسمه تعالی؛ بازاریابی شبکه‌ای به دو صورت متصور است یک حالت آن است که �ردی زیر مجموعه‌ای برای خود معر�ی می‌کند و بابت خرید آن زیر مجموعه سودی می‌گیرد اما نظارت و مشاوره و آموزش خاصی نمی‌دهد که این سود حرام است و یک حالت آن است که بر کار زیر مجموعه نظارت و آموزش و مشاوره خاص دارد به گونه‌ای که دریا�ت سود بابت این زحمات است و حقیقتاً این زحمات در جامعه به گونه‌ای است که در قبال ان پول قرار داده می‌شود این عمل حلال است البته غالباً اینگونه محقق نمی‌شود. ضمناً مجوزهای حکومتی لزوماً با کسب اجازه از مراجع نیست و یا بعضاً با اجازه از یک مرجع و یا رهبری است و لذا هر �ردی باید ابتدا نظر مرجع خود را در نظر بگیرد و مجوزهای قانونی به معنای شرعیت یک عمل در نزد تمام مراجع نیست.»

حضرت آيت الله جنتي ( دامت بركاته ) (دبير محترم شوراي نگهبان ): â€� بند ب Ùˆ ج ماده ( ۱ ) آيين نامه اجرايي چگونگي صدور Ùˆ تمديد پروانه كسب Ùˆ نحوه نظارت بر اÙ�راد صنÙ�ÙŠ در Ù�ضاي مجازي Ùˆ ماده ( ۱ ) دستور العمل تأسيسي Ùˆ نحوه Ù�عاليت Ùˆ نظارت بر شركت هاي بازار يابي شبكه اي “â€� با قاعده Ù�قهي â€� اكل مال به باطل â€� مغاير است .

مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی): چنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، �عالیت اقتصادی بر طبق آن �ی ن�سه اشکال ندارد.

 

پایداری شرکت‌های شبکه‌ای

به گ�تهٔ ریچارد پو در کتاب موج چهارم، قدرت کمپانی‌های شبکه‌ای در پنج سال اول کاری مشخص می‌گردد. یک کمپانی در ۲ سال اول �عالیت خود، بیش از ۵۰٪ احتمال شکست دارد و کمپانی که ۵ سال به تعهدات خود عمل کند، احتمال شکستش به ۱٪ خواهد رسید.به گ�تهٔ مقاله‌ای از usatoday، برای بازاریاب‌های اموی، پول درآوردن از بازاریابی چند سطحی بسیار سخت است، اگر نگوییم غیرممکن است.

 

راهکار پیشنهادی FTC پیش از ورود به بازاریابی شبکه ای

بهتر است پیش از ورود به بازاریابی شبکه‌ای، موارد زیر انجام شود:

گر�تن سابقه کمپانی

تحقیق دربارهٔ محصولات

پرسش و پاسخ دربارهٔ برنامه و مو�قیت

کش� مرزها و محدودیت‌ها

ارتباط برقرار کردن با بالا سری‌ها و گر�تن نشانی و شماره تل�ن

مشورت گر�تن از وکیل یا مشاور حقوقی که در سیستم نباشد (ذین�ع نباشد)

زمان بگذارید. سریع تصمیم نگیرید و قرارداد نبندید تا مدتی �کر کنید.

ببینید که این کار به درد شما می‌خورد؟ با بالاسری‌ها دربارهٔ وقت گذاشتن و هزینه‌های جانبی بپرسید.

تحقیق زیاد

گول حر�‌های رؤیایی دیگران را نخوردن و عاقلانه �کر کردن به اصل موضوع

کسب اطلاعات دربارهٔ بازار محصولات شرکت

 

انتقاد به بازاریابی شبکه‌ای

مطابق قانون سادهٔ عرضه و تقاضا در اقتصاد زمانی که عرضهٔ یک کالا از تقاضایش پیشی بگیرد تقاضا کاهش می‌یابد. در این نوع بازاریابی نیز پس از اشباع بازار بخاطر ا�زایش تعداد بازاریاب‌ها و عرضه محصول تقاضا کاهش می‌یابد و با کاهش کشش بازار زمینه برای �روپاشی هرم �راهم می‌شود. البته وقوع این مسئله عموماً آسیبی به لایه‌های اولیهٔ هرم شبکه نمی‌رساند اما ا�رادی که تازه‌وارد این عرصه شدند را ناکام خواهد گذاشت چراکه سود زیادی به آنها نمی‌رسد. نمونه‌هایی از عدم کسب مو�قیت و درآمد معقول در بازاریابی شبکه‌ای:

 

تنها ۱۰ درصد �روشندگان شرکت Amway’s که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین شرکتهای مبتنی بر بازاریابی در آمریکا و جهان است توانستند درآمدی داشته باشند.

از ۳۳۰۰۰ �روشنده مورد بررسی از شرکت Amway’s تنها ۹۰ ن�ر مو�ق به کسب درآمد در حد متوسط جامعه شده بودند و ۹۹/۷ درصد تو�یقی نداشتند

در سال ۲۰۰۷ تنها ۱ درصد از �روشندگان شرکت Mona Vie’s مو�ق به دریا�ت سود شده بودند.

در سال ۹۸ درآمد سالانه ۹۰ درصد از بازاریاب‌ها در آمریکا از ۵۰۰۰ دلار در سال کمتر بود که با درآمد حداقلی برای زندگی ت�اوت �احشی دارد.

در سال ۲۰۱۰ درآمد ۸۴ درصد از �روشندگان شبکه Fortune در آمریکا از ۶۰۰۰ دلار در سال کمتر بود و ۳۰ * درصد کل �روشندگان هیچ درآمدی نداشتند.

تنها ۰٫۱۴ درصد از میان ۲٫۷ میلیون �روشنده شرکت Herbalife (از شرکت‌های بزرگ مبتنی بر بازاریابی شبکه‌ای آمریکایی) توانسته‌اند درآمد بالای ۲۰ هزار دلار در سال داشته باشند (این درآمد در آمریکا به مراتب از خط �قر کمتر است!) و ۹۳ درصد از �روشندگان هیچ سودی از محل �روش دریا�ت نکرده‌اند.

همچنین این شغل همواره با مراجع قانونی و اقتصادی در کشمکش بوده و در برخی کشورها نیز به کلی غیرقانونی است. مطابق اظهارات سازمان تجارت �درال آمریکا این شرکت‌ها خطرناکند چراکه درصورت �روپاشی هرم به جز ا�راد اولیهٔ هرم که تعداد قلیلی هستند بقیه دست خالی می‌مانند. این سازمان ضمن اذعان به مشکوک بودن بعضی از این شرکت‌ها توصیه نموده «بهتر است در برنامه‌ای که حقوق شما به جای �روش خودتان به تعداد زیرمجموعه‌های شما بستگی دارد وارد نشوید» بازاریابی شبکه‌ای به حدی از نیل به ثبات و آرامش در دنیای اقتصاد به دور مانده که شرکت Amway’s که از قدیمیهای این عرصه است بعد دهه‌ها �عالیت �راتر از صدمین خرده �روش بزرگ دنیا نر�ته

 

بازاریابی شبکه ای چیست؟

MLM مخ�� بازاريابي چند سطحي می باشد كه بعضی مواقع بازاريابي شبكه اي نيز نامیده مي شود. همانطوري كه از نام آن پيداست چند لایه متعدد از ا�راد، بازاريابي يك محصول برای رساندن آن به مصر� كننده بر عهده دارند. يك نماينده �روش ( که گاها توزيع كننده ،‌ عضو ،‌ وابسته ، مشاور و یا شريك نیز نامیده می شود ) علاوه بر جذب مشتريان ،‌ آموزش نيروهاي تازه وارد را در جهت جذب مشتريان به عهده دارد.

 

بازاريابي شبکه ای در واقع هد� همه شركتهاست(هم شركتهاي داراي بازاريابي شبکه ای و هم شركتهاي �اقد آن). اگر شما شنيديد كه يك شركت با سابقه اعلام كرد � در صورت معر�ي يكي از دوستانتان به ما، در خريد بعدي از تخ�ي� برخوردار شويد� اين همان بازاريابي چند سطحي است . انجمن هاي سلامتي ،‌آژانس املاك، شركتهاي ارتباط تل�ني و صنايع بسیار ديگري از اين روش است�اده مي كنند. مشاغل تخصصي ( پزشكان ، دندانپزشكان ، حسابداران ) مرگ و زندگیشان به مشتریاني بستگی دارد كه آنها را به ديگران معر�ي مي كنند. تمام اين مشاغل بسادگي تلاش مي كنند تا مشتريان کنونی شان تبليغ و بازاريابي محصولات و خدمات آنها را براي مشتريان بالقوه انجام دهند.

 

شركت های سنتي

در شركت �اقد سيستم بازاريابي شبکه ای ، مدير و نمايندگان �روش بوسيله شركت استخدام مي شوند. اين نوع شركت براي استخدام نمايندگان �روش به دليل كمبود منابع مالي كه شركت بايد بعنوان حقوق پرداخت كند و همچنين تعداد ا�رادي كه مدير �روش قادر به بكارگيري و پوشش دادن آنهاست دارای محدودیت می باشد. زماني كه مدير �روش بدليل ا�زايش حجم کارها قادر به اداره امور نباشد ، شركت مجبور به استخدام مدير ديگري در كنار مدير قبلي و يا ارتقاء يكي از نمايندگان �روش به مدير مي شود. اين حالت بازاريابي “چند عرضي � گ�ته مي شود ، چونكه شركت در مقايسه با حالت چند سطحي تنها بطور ا�قي توسعه پيدا مي كند در حالي كه در بازاريابي شبکه ای سازمان بصورت عمودي رشد مي كند.

 

شركت بازاریابی شبکه ای

يك شركت MLM ابتدا با ثبت نام �ردي كه قادر به جذب مشتريان و نمايندگان �روش باشد كار را آغاز مي كند. اما هر يك از نمايندگان حق این انتخاب را دارند تا خود را به يك مدير تبديل کنند، شخصی كه خود توانایی جذب نماينده �روش را دارا باشد.

يك شركت MLM کمیسیون پرداخت مي نمايد و نه حقوق ثابت، بنابراين در اين روش شركت محدوديتي براي جذب مدير و نماينده �روش ندارد. اين حالت بدليل گسترش سريع شمار نمايندگان �روش آموزش ديده براي شركت بسيار سودمند است . اين مورد همچنين براي نمايندگان �روش سودمند است به اين دليل كه درآمدشان محدود به ميزان �روش خودشان نيست بلكه آنها همچنین از حجم �روش ساير نمايندگان درصد �روش دريا�ت می كنند.

 

در واقع MLM يكي از پنج روشي است كه شركتها براي �روش و توزيع محصول یا خدماتشان به مشتريان است�اده مي کنند . تمامي شركتها ( چه شركت هاي MLM و چه شركت هاي سنتي ) در يك خصوصیت با يكديگر مشترك هستند؛ آنها محصول يا خدماتي را ارائه مي دهند كه باعث بهبود زندگي مصر� كننده مي شود. مادامي كه يك شركت داراي يك چنين محصول يا خدمتی باشد نيازمند اين هستند كه آنرا بطور گسترده معر�ي كنند. آنها اين عمل را بوسيله توزيع آن انجام مي دهند. توزيع يك محصول عبارت است از يا�تن و رساندن محصول بدست مشتريان. بطور كلي پنج روش عمده براي توزيع يك محصول يا خدمات وجود دارد:

 

۱- Ù�روشگاه در معرض دید ۲- پست مستقیم ۳- بازاریابی تلÙ�Ù†ÛŒ ۴- اینترنت ۵- بازاریابی شبکه ای

 

هر يك از پنج روش �وق مي تواند از تكنيكهاي روش ديگر براي يا�تن مشتريان است�اده كند. بدين معني كه روش خرده �روشي �قط محدود به مراجعان حضوري نيست.خرده �روشي همچنين مي تواند در راديو ،‌تلویزيون ،‌ روزنامه ها ،‌مجلات و نامه رسانان ( كارت پستال ،‌ تراكت و غيره) نگاه ها را به سوي مغازه جلب نمايد.اين مي تواند منجربه ا�زايش مراجعه حضوري ا�راد به مغازه شما بشود.

 

بطور مشابه يك توزيع كننده در يك شركت بازاريابي شبکه ای مي تواند از چند يا همه چهار روش ذكر شده در بالا مشتري پيدا كند ، درست به همان اندازه كه از طريق دوستان و آشنايان مشتري جذب مينمايد. البته مالك يك خرده �روشي مي تواند به دوستان و آشنايانش در مورد مغازه اش توضيح دهد.

 

پس بازاريابي شبکه ای چيست؟مهمترين موضوع براي درك اين است كه توزيع هر محصولي به معني شناساندن محصول است. بازاريابي شبکه ای و ساير روشهاي عمده توزيع يك محصول حقيقتاً روشهايي هستند كه براي شناساندن محصول بكار مي روند.

 

MLMیک روش اساسی و بنیادی است

اساساً روش بازاريابي شبکه ای يك روش خارق العاده است. منظور از واژه اساسي و بنيادي اين است كه اگر شما همه اين توضيح و ت�سيرها را كنار بزنيد و تنها به آن از جنبه م�هومي نگاه كنيد، خواهيد ديد كه اين ناب ترين شيوه براي معر�ي محصول به مصر� كننده است و همچنين ناب ترين شيوه براي پرداخت پاداش . اينجا به دلايل آن اشاره مي كنيم:

 

۱- در Ù…Ù�هوم اساسي آن يك شخص تجربه يك محصول يا خدمت ارزشمند را با ديگري به اشتراك مي گذارد( نه به اين دليل كه آنها سود مي برند، بلكه به اين دليل كه محصول ارزشش را دارد) . â€� من ازش خوشم اومده ،‌ممكنه تو هم دوستش داشته باشيâ€�.Ùˆ اين درست Ùˆ خالصانه است.

 

۲- شخص ايده يك خريد را با ديگري به اشتراك مي گذارد. تاريخچه كسب Ùˆ كار از همين جا آغاز شده است : من كسب Ùˆ كار مورد علاقه ام را پيدا كرده ام ØŒ شايد تو هم دوست داشته باشي با من در آن شريك باشي.â€� اين هم درست Ùˆ خالصانه است.

 

۳- شخصي كه تجارتي را با ديگري به اشتراك مي گذارد تنها هنگامي سود خواهد برد كه اÙ�رادي كه با او تجارت را شريك مي شوند نيز سود ببرند Ùˆ اين Ù�راتر از وظيÙ�Ù‡ است،‌كه هم درست Ùˆ هم خالصانه است.

 

اين سه دليل م�اهيم اساسي و بنيادي بازاريابي چند سطحي هستند و كاملاً روشن و واضح مي باشند.

 

چنانچه شما به هسته اصلي بازاريابي سنتي برسيد خواهيد ديد كه يك شخص آگهي را مي نويسد Ùˆ ۹۸ درصد اÙ�رادي كه آن را مي بينند به آن توجهي نمي كنند. ( يك بازارياب عالي تنها ۱۰ درصد پاسخ درياÙ�ت مي كند ØŒ كه متوسط آن ۲ درصد است.)

 

اگر نگاهي به اطرا� بياندازييد خواهيد ديد كه در روش بازاريابي سنتي چه تلاشهايي براي معر�ي محصول به مشتري انجام مي شود و خواهيد ديد كه چه منابع و �عاليتهايي كه تل� مي شوند. حال آيا مي توانيد تصور كنيد شهري را كه در آن اثري از تبليغات نيست چقدر تميز خواهد بود؟ تصور كنيد تعداد درختاني كه به نام تبليغات مصر� مي شوند و موادي كه بعنوان زباله در زمين رها مي شوند.

 

این مقالات را هم مطالعه کنید:

آموزش بازاریابی شبکه ای: جلسه اول، چرا بازاریابی شبکه ای؟

آموزش بازاریابی شبکه ای: جلسه دوم، اهرم و تصاعد

آموزش بازاریابی شبکه ای: جلسه سوم، پارادیم شی�ت

آموزش بازاریابی شبکه ای: جلسه چهارم، دعوت حر�ه ای

آموزش بازاریابی شبکه ای: جلسه پنجم، بررسی پلن

آموزش بازاریابی شبکه ای: جلسه ششم، بررسی شرکت ها

 

منبع: سایت آموزش بازاریابی

 

 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

پیاده سازی برنامه بازاریابی موفق

پیاده سازی برنامه بازاریابی موفق

پیاده سازی برنامه بازاریابی به روش صحیح و مناسب با نیاز بازار ، یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها است.ابتدای هر سال ، مدیر شرکت‌ها به خود این قول را می‌دهند که امسال برنامه بازاریابی Marketing Plan خود را به شکلی مناسب تدوین نمایند ، اما هرگز آن زمان نرسیده است. برنامه بازاریابی موفق در حد یک پوشه از مدارک که در کشوی میز شما است ، نخواهد بود. برای رسیدن به برنامه بازاریابی موفق باید بدانید که چه کاری را در چه زمانی و توسط چه کسی انجام باید دهید. اینجاست که پیاده سازی برنامه بازاریابی معنی واقعی پیدا خواهد نمود.

پیاده سازی برنامه بازاریابی موفق Implement Your Marketing Plan

اما، چطور استراتژی بازاریابی ( استراتژی مارکتینگ ) مدنظر مدیر یا مشاور سازمان را پیاده سازی نمایید؟ چگونه عملیات بازاریابی شرکت خویش را بر مبنای دستیابی به موفقیت طراحی نمایید .پاسخ به این سوالات ، چیزی است که قصد دارم در این مقاله آن را برایتان تشریح نمایم.

 

روش پیاده سازی برنامه بازاریابی

 

 • انتظارات خود را به درستی تنظیم نمایید.

بازاریابی مثل یک تعمیر سریع خودرو نیست. تلاش‌های بازاریابی زمانی به موفقیت خواهد انجامید که به یاد داشته باشید که این یک دو ماراتن است و نه یک دوی ۱۰۰ متر سرعت. ما اغلب به شرکت‌ها می‌گوییم که ۶ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد تا بازده تلاش‌های بازاریابی خود را ببینید ، اما دیده‌ایم که فرد و شرکت‌هایی مشاوره ادعا می‌نمایید که می‌توانند در طی یک ماه میزان فروش شرکت را تا ۱۵۰% افزایش و هزینه‌های آن را تا ۴۰% درصد کاهش دهند ؟!!

بیزینس راه دور زدن ندارد ، مگر با رانت و یا برای کلاه‌برداری باشد . برنامه بازاریابی مانند یک گلوله برف است که از بالای کوه به پایین پرت می‌شود . گلوله برفی در ابتدا کوچک است و نیاز به زمان و حرکت دارد تا رشد نماید. اما، اگر این گلوله برف در طی مسیر بتواند برف‌های بیشتری از به دور خود جذب نماید، سرعت رشد آن بیشتر می‌شود. بازاریابی به همین شیوه کار می‌نماید. این تلاش و تلاش برای ساختن پایه‌ای مناسب برای تلاش‌های شما انجام می‌شود. هنگامی‌که انجام می‌دهید، شروع به دیدن حرکتی می‌کنید که در کسب‌وکار شما دنبال آن هستید. ازآنجاکه بازاریابی موفق نیاز به زمان دارد، مدیر سازمان باید درک صحیحی از آن داشته باشد. تنظیم انتظارات مدیر با چهارچوب زمانی یکی از وظایف مدیریت بازاریابی است.

 • تیم سازی نمایید و منابع را حفظ نمایید

چه کسانی در تیم پیاده سازی برنامه بازاریابی شما حضور خواهد داشت؟ مهم این است که فرد یا افراد مناسب را انتخاب نمایید. گاهی اوقات اعضای تیم بازاریابی شامل اعضای بازاریابی فعلی، تیم فروش یا بخش خدمت به مشتری می‌شوند. گاه پیش می‌آید، که شرکت برای پیاده سازی برنامه بازاریابی نیاز به برون‌سپاری داشته باشند یا از تعدادی از فروشندگان کمک استفاده نمایند. در هر صورت، باید مشخص باشد که چه کسی در تیم پیاده سازی برنامه بازاریابی شما باید حضور داشته باشد. همچنین سایر منابع مورد نیاز را بررسی نمایید. آیا ابزار، مواد یا تحصیلات مورد نیاز برای شروع وجود دارد؟ اگر چنین است، مطمئن شوید که این منابع در جای خود به کار گرفته شود.

پیاده سازی برنامه بازاریابی

 • ارتباط افراد با این برنامه بازاریابی

هنگامی‌که تیم بازاریابی خود را تشکیل می‌دهید باید مطمئن باشید که استراتژی بازاریابی با افراد تیم بازاریابی ارتباط مناسب برقرار نماید . آموزش نیروها در خصوص اهداف سازمان بسیار ضروری است. اطمینان حاصل نمایید که هر یک از اعضای تیم بازاریابی، نقش خود را در چهارچوب تیم و در خصوص فعالیت‌های مرتبط با پیاده سازی برنامه بازاریابی و نحوه کمک برای دستیابی به موفقیت ، درک نموده‌اند.

علاوه بر انتقال اطلاعات در خصوص برنامه بازاریابی به تیم ، شما باید بقیه شرکت را در جریان خلاصه‌ای از برنامه‌های آتی خود قرار دهید. همین باعث ایجاد شور و هیجان در اقدامات بازاریابی شما می‌شود و باعث می‌شود که کل سازمان شما احساس نماید که بخشی از اتفاقات درون سازمان هستند.

 • ایجاد جدول زمانی و تشریح وظایف

اگر استراتژی بازاریابی شما یک جدول زمانی دقیق پروژه گونه نداشته است، اکنون زمان ایجاد آن است. این امر کاملا منطقی است که هر پروژه به وظایف و ضوابط کوچک‌تر تقسیم و تا اقدامات تیم قابل کنترل باشد. برای تعیین جدول زمانی و تشریح وظایف ، می‌توانید از نرم افزار مدیریت پروژه استفاده نمایید. این به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی اعضای تیم  و وظایف و بازه‌های زمانی خود را مشخص نمایید. تیم ما از Asana استفاده می‌کند. یک ابزار رایگان فوق‌العاده است. فرایندی که برای شما مناسب‌تر است پیدا نمایید و به آن بچسبید تا تیم شما بتواند روی پروژه‌ها خوب پیش روند.

 • استفاده از داشبورد ارزیابی عملکرد برای ردیابی موفقیت

آنچه را که نتوانید اندازه‌گیری نمایید ، نمی‌توانید مدیریت نماید. به همین علت است که ابزارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد به وجود آمده است. داشبورد ارزیابی عملکرد به راحتی کمک می‌نماید تا با معیارهای کلیدی مورد مرتبط با کمپین‌های خود به مورد ارزیابی قرار دهید. مواردی که باید اندازه‌گیری شوند برای هر شرکت بر اساس اهداف و استراتژی بازاریابی متفاوت است. با این حال، مطمئن شوید که معیارهای ارزیابی را به اهداف کلی کسب‌وکار در فعالیت‌های بازاریابی به درستی مرتبط ساخته‌اید.

مثال: اگر شرکت شما مایل به افزایش ۲۵ درصدی درآمد در سال جاری باشد، اطمینان حاصل نمایید که تعداد مشتری راغب و نیز تعداد فروش انجام شده در نتیجه فعالیت‌های بازاریابی و فروش سازمان شما به درستی ردیابی شوند.

شما همچنین باید شاخص‌های کلیدی عملکرد ( Key Performance Indicator : KPI ) را برای این معیارها در نظر داشته باشید. این شاخص‌های کلیدی عملکرد چیزهایی هستند که می‌تواند بر نتایج اصلی مورد نظر سازمان اثر گذار باشد. “شاخص کلیدی عملکرد” یکی از انواع شاخص عملکردی است ( شاخص عملکرد KRI , KPI , PI شاخص کلیدی ، شاخص نتیحه ای ، شاخص عملکردی ) است.

مطالعه این مطلب را نیز پیشنهاد مینماییم : شاخص‌های کلیدی عملکرد KPI ، استخراج یا کپی‌ برداری ؟

 • بررسی و نظارت منظم

پس از تنظیم داشبورد ارزیابی عملکرد، باید اطلاعات لازم را در طول مسیر به آن تزریق نمایید. این عمل کمک می‌نماید تا به راحتی قدرت و شدت فعالیت‌های بازاریابی خود را ارزیابی نمایید . حداقل باید یک بررسی ماهانه از نتایج خود داشته باشید تا متوجه شوید که در حال انجام چه کارهایی هستید یا نیستید. برای انجام فعالیت‌های بزرگ‌تر، منطقی‌تر است که این بررسی به صورت هفتگی انجام شود. به عنوان بخشی از فرایند نظارت منظم، باید به طور منظم با تیم جلسه داشته باشید تا با گفتگو و شنیدن نظرات ، به آن‌ها انگیزه داده و حرکت رو به‌ جلوی آنان را حفظ و تقویت نمایید. این به آن‌ها کمک خواهد نمود تا بدانند که چطور کار می‌نمایند و برای رسیدن به اهداف خود باید چه کاری انجام دهند.

 • انطباق پذیر بودن

یکی از بزرگ‌ترین دلایل اندازه‌گیری و نظارت منظم این است که به راحتی درخواهید یافت که چه موارد در فرایند بازاریابی درست کار می‌کند یا خیر. هنگامی که یک فعالیت بازاریابی خاص، نتیجه مطلوب را حاصل نمی‌نماید، پیش از پرتاب آن به سطل آشغال ، به دنبال راه‌هایی برای بهبود تاکتیک‌های مدنظر باشید. گاه ، تغییرات کوچک منجر به تفاوت بزرگی خواهد شد. به عنوان مثال، ممکن است که تمایل به تبلیغات کلیکی در گوگل داشته باشید ، بعد از گذشت ۲ روز متوجه می‌شود که تعداد تماس‌ها بالا نرفته است ، آیا کلمات کلیدی انتخابی شما درست نبوده است ؟ آن را اصلاح نمایید. حال اگر بعد از تغییرات جزئی به نتیجه خاصی دست نیافتید ، اطلاعات مرتبط با پیاده سازی برنامه بازاریابی خود را با دیگران در میان بگذارید . اشتراک‌گذاری آخرین وضعیت ، می‌تواند ایجاد ایده‌های جدید شود.

 • نتایج را ارزیابی و موفقیت را جشن بگیرید!

اگر می‌خواهید کسب‌وکار شما در حرکت بماند، این گام مهم را نادیده نگیرید.باید در خصوص نتایج حاصله از فعالیت‌های بازاریابی بر کسب‌وکار سازمان به آن‌ها اطلاعات کافی را منتقل سازید و بگذارید در هر بخش آن‌ها نیز در موفقیت حاصله شریک نمایید تا روحیه آن‌ها بالا بماند و خود را بخشی از پیاده سازی برنامه بازاریابی بدانند. باید برای تیم خود پاداشی در نظر داشته باشید، بخصوص زمانی که معیارها و اهداف خاصی را به دست می آورید. این اشتراک اطلاعاتی با نیروها خود میتواند به ارائه ایده های جدید از سوی آنان بسیار کمک نماید.

 

مطمئنا ، این لیست نمی‌تواند کامل باشد ، اما ایده‌های خوبی به شما خواهد داد تا بتوانید برای پیاده سازی برنامه بازاریابی را خود را محیا نمایید. باید این اطمینان را داشته باشید که با این گام‌ها در طی کمپین بازاریابی خود برخورد خواهید نمود. اما، ما در تیم مشاوران مدیریت ایران بسیار علاقه‌مندیم که در خصوص پیاده سازی برنامه بازاریابی در شرکت شما نیز بدانیم . آیا شما نیز مایلید چیزی را به این لیست اضافه نمایید ؟ یا اگر سوالی دارید ، با ما در میان بگذارید

 

مطالب این سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم بوده و هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قانونی دارد

 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

هزارویک راه نرفته وجود دارد!

به احتمال خیلی زیاد در شرایط موجود شما به عنوان یک مدیر، یک کارآفرین، به عنوان صاحب یک کسب‌وکار و به عنوان مدیر یک بخش یا فروش احتمالاَ تحت فشار و استرس های زیادی هستید. اولا طبیعت کسب‌و‌کار این است که فارغ از این‌که شرایط چگونه باشد، پر از هیجان و چالش است و اگر خوشی هم باشد یک ماه عسل کوتاه‌مدت است و بعد تحولات آن را به‌هم می زند.

سوالی که من ازخود و شما دارم این است که:
آیا شما در حالت ایده‌آل هستید؟
آیا از میزان فروش خود راضی هستید؟
آیا از آینده فروش خود اطمینان دارید؟
آیا فروشندگان شما به بهترین نحو کار می‌کنند و کارآمد هستند؟
آیا مشتریان شما به شما تضمین و قول داده‌اند که با شما بمانند و نزد رقبا نروند؟
آیا درآمد شما کافی است، آن‌قدر می‌فروشید که هم هزینه‌هایتان را بدهید و هم سپرده احتیاطی داشته باشید و هم برای طرح‌های آینده سرمایه‌گذاری کنید؟
ممکن است بگویید نه. همین که ما زنده باشیم کافی است.

چرا راه‌حلی  جستجو نمی‌کنید؟
چرا به روش‌هایی روی نمی‌آورید که بتواند به شما کمک کند و این مسائل برای شما حل شود و فکر شما برای کارها و  بازارهای جدید باز باشد.
امروزه روز دنیای تبادل است و هرچه شما بتوانید تبادلات بیشتری داشته باشید، بیشتر سود خواهید برد.چه در فرهنگ، چه در سیاست، هنر، کسب و کار. ما کارمان تبادل خدمات و کالایمان، در مقابل پول است که اسم آن «فروش» است، فروش علمی. و اگر ما روی «فروش» سرمایه گذاری کنیم، خیلی برگشت خواهیم داشت چرا که در حلقه گردش کالا و خدمات پرسودترین قسمت در تولید و توزیع نیست، بلکه  در فروش است. در این قسمت سرمایه گذاری کنید.

به نیروهایتان و مدیرانتان آموزش دهید، چشم‌اندازهایتان را وسیع کنید. با چیزهایی آشنا شوید که تا حال به آن عادت نکرده‌اید. حتی اگر خیلی موفق هم هستید این کار را انجام دهید.

به قول مارشی توتا که می گوید:
هسته شکست در میوه پیروزی نهفته است. به عبارت دیگر  کسانی که موفق هستند دارند هسته شکست را قورت می‌دهند. شکست در هنگام پیروزی رخ می‌دهد.

تفاوت‌های کوچک نتایج بزرگ به بار می‌آورند. به شما توصیه می‌کنم در بدترین شرایط برای آموزش و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی و نیروهایتان وقت بگذارید. هرچه شما دارید محصول فکر، کار و انرژی است که برای آن صرف می‌کنید و این انرژی و وقت به دنبال فکر می‌آید.
چرا فکر خود را نو نکنیم؟
چرا به سیستم خود آموزش جدید ندهیم؟
چرا به‌جای این که ناامید باشیم، امیدوار نباشیم؟

من به شما اطمینان صددرصد می‌دهم که در بدترین شرایط هنوز هزار و یک راه نرفته است.
من خودم در زندگیم تجربه کرده‌ام. هروقت که فکر کردم دیگر راهی نیست، با خود می‌گویم هنوز هزارویک راه است که نرفته‌ای.

دوستدارتان
آسیان شاپ


دانلود آموزش‌های «آسیان شاپ»


 

 • ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

۵ حقه زبان بدن در برقراری ارتباط برای افزایش موفقیت در مذاکر

مذاکره موفق در مورد مباحثه و دفاع از اهدافمان با یک روش درست است. زبان بدن یک عنصر کلیدی می باشد که استفاده از آن یک چالش است و می تواند برای نتیجه مذاکره تصمیم بگیرد.
به توصیه های زیر توجه کنید تا روابط اجتماعی خود بوسیله زبان بدن را تقویت کنید.

۱- کارهای حریف را تکرار کنیم

به زبان بدن حریف نگاه کرده و تلاش کنیم که همان تن صدا و رفتار را داشته باشیم.
این یک تکنیک “آینه ای” است. یعنی سعی می کنیم هرکار حریف می کند انجام دهیم تا شرایطی برای ایجاد اعتماد فراهم آوریم.
اگر مخاطب ما به جلو خم شد، نشان دهنده درک و پیوند است.
اگر این کار را نکند و به عقب تکیه دهد یا دست به سینه شود باید خودمان را هماهنگ کنیم
و از او بپرسیم چه چیزی موجب ناراحتی اوست چون این ژست ها نشان دهنده نارضایتی هستند.

۲- سر تکان دهیم و ارتباط چشمی داشته باشیم

سر تکان دادن و ارتباط چشمی برای کاهش فشار و برقراری رابطه ضروری است حتی اگر در وسط یک مخالفت هستیم و یا داریم به شدت انتقاد می کنیم.
زبان بدن، جنبه های زیادی دارد که می تواند یک مذاکره را خراب کند اما ارتباط چشمی که با تردید باشد، بدترین آنهاست.
اینکه می گویند چشم ها دروازه ای رو به روح یک شخص هستند نشان دهنده برقراری رابطه هم است:
وقتی نخواهیم به چشمان مخاطب نگاه کنیم نشان می دهیم راحت نیستیم و اعتماد به نفس نداریم که این یعنی مانعی برای یک مذاکره کننده.

۳- به دست های خود توجه کنیم

دست های ما باید نشان دهنده اعتماد به نفس و آرامش ما باشند.
اگر وسط یک مذاکره هستیم نباید بی قراری و پریشانی خود را نشان دهیم (اگر دست هایمان را اغلب به هم بفشاریم).
بهترین راه این است که می توانیم دست هایمان را با آرامش در جای عادی خود قرار دهیم.

۴- بدن خود را آرام کنیم

حتی در مذاکرات پر تنش مهم است که موقعیت بدن خود را آرام نگه داریم
و این کار به ما کمک می کند کمی از تنش و استرس خود بکاهیم.
باید تن صدای آرام و ملایمی هم داشته باشیم تا تاثیر مطلوبی در مذاکره بوجود آوریم.

۵- لبخند بزنیم

در مذاکرات تمایل همه به سمت یک رابطه بلند مدت است.
اکثرا تاکید روی این نوع روابط است، دوستانه و صمیمی. لبخند زدن و اینکه رفتار انتقالی و معمولی از خود نشان دهیم برای موفقیت خیلی ضروری است.

 • ۲۱ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

اتمام فروش – بستن فروش – آسیان شاپ

اتمام فروش عمده دلیل شکست

شاید یکی از شایع ترین دلایل شکست در فروش های مستقیم ، ” اتمام فروش” باشد.

اکثر فروشنده های مبتدی و حتی با تجربه ها در مواردی با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند.

دلیل این مسأله بیشتر در ویژگی ها و دغدغه های فردی و شخصی فروشنده است.

به چند دلیل ممکن است فروشنده ها در اتمام فروش ضعیف عمل کنند :

۱٫ ترس از شکست:

در وجود همه ما ترس هایی وجود دارد. بعضی از این ترس های ما منطقی و توجیه پذیر است.

برخی دیگر تنها ساخته ذهن ما یا ترس از ضعیف شدن موقعیت اجتماعی است.

یکی از ترس هایی که در وجود فروشنده هاست و مانع عملکرد موثر می شود، ترس از شکست یا همان رد شدن درخواستشان توسط مشتری است.

به همین دلیل در بسیاری از مواقع این درخواست ها اصلا بیان نمی شوند.

مثال دیگر این موضوع در مورد مردان در هنگام خواستگاری دیده می شود.

طبق تحقیقات به عمل آمده خیلی از خانمها اشاره کرده اند که احتمالا جوابشان به درخواست ازدواج فردی مثبت است.

در حالی که آن فرد از ترس نه شنیدن اصلا درخواست خود را بیان نمی کند .

احتمالا دلیل اصلی این ترس این است که انسانها هنگامی که جواب رد می شنوند، احساس می کنند که به آنها توهین شده است.

یا شخصیت آنها شخصیت قابل قبولی نیست.

در اصل این نه را شخصی تلقی می کنند و در درک اینکه این جواب نه فقط به پیشنهاد فروش آنهاست ناتوانند.

۲٫ عملکرد اشتباه در روند فروش و مراحل قبلی:

در بعضی موارد مشاهده می شود که اتمام فروش نه به دلیل خود این مرحله بلکه به دلیل مراحل قبلی در روند فروش دچار مشکل می شود.

بعضی از فروشنده ها احساس می کنند که فروش یک فرآیند متشکل از چند مرحله مستقل است.

در صورتی که تمام مراحلی که شما در طول فروشتان طی می کنید، روی مراحل دیگر به شدت اثرگذار بوده و نتایج را تحت تأثیر قرار می دهد.

در واقع شما نباید فرآیند فروش را به صورت گسسته در نظر بگیرید.

برای یک مثال واضح تر، فرض کنید مسیر ما برای فرآیند فروش از نقطه A تا F است.

اتمام فروش - خط فروش

در واقع نباید این فرآیند را به صورت مجموع ۵ مسیر ( AB و BC و CD و DE و EF ) در نظر بگیرید.

بلکه تمام این مراحل به هم وابسته است و شما از لحظه ی A که در فروش مرحله ایجاد ارتباط است در حال بستن یا اتمام فروش هستید.

پس انگار که مسیر EF که مرحله اتمام است، نیز در مسیر AB دخیل خواهد بود.

پس باید یا بگیرید که برای انجام یک فروش موثر کل این مسیر را به صورت آمیخته و به حرفه ای ترین شکل ممکن طی کنید.

۳٫ عدم آگاهی از تکنیک های اتمام فروش:

برای اتمام فروش تکنیک های بسیار زیادی وجود دارد که در موارد مختلف می توان از این تکنیک ها استفاده کرد.

این تکنیک ها در بعضی موارد نتایج خارق العاده ای خلق می کند.

اما ممکن است فروشندگان از این موارد اطلاع نداشته باشند.

اگر هم از این تکنیک ها اطلاع داشته باشند ، ممکن است به صورت عملی از آنها استفاده نکنند.

( یا اعتقادی به آنها ندارند یا به صورت عملی و به صورت یک مهارت آن را فرا نگرفته اند).

در هر صورت این تکنیک ها در روند فروش بسیار تأثیرگذار است و می توان نتایج فروش را به طور کلی تغییر دهد.

در مقالات بعدی این تکنیک های بستن ( اتمام فروش ) را با مثال و موقعیت های استفاده از آنها برایتان خواهیم آورد.

با من همراه باشید.

 • ۲۱ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

آموزش بازاریابی شبکه ای: جلسه ششم، بررسی شرکت ها

آموزش بازاریابی شبکه ای: جلسه ششم، بررسی شرکت ها

بررسی شرکت بازاریابی شبکه ای از جهت محصول Ùˆ طرح درآمدزایی. در اینجا به توضیح مطالب Ú©Ù„ÛŒ در رابطه با طراحی شرکت بازاریابی شبکه ای در دو بخش Ù…ÛŒ پردازیم : ۱) محصول ۲) طرح بازپرداخت

با توجه به نوپایی این شیوه کسب Ùˆ کار در ایران Ùˆ عدم وجود اطلاعات Ùˆ تجربیات داخلی، اکثر موارد ذکر شده بر پایه تجربیات کشورهای دیگر Ú©Ù‡ حداقل بین ۲۰ تا ۵۰ سال از زمان شروع این تجارت در کشورشان Ù…ÛŒ گذرد، Ù…ÛŒ باشد.

محصول:

در طراحی شرکت بازاریابی شبکه ای یکی از مهمترین موارد می باشد. مایکل ش�یلد در مقاله خود، «How Start your MLM company» در بخش محصول می نویسد یک محصول MLM باید طی� وسیعی از احتیاجات را برآورده کند تا به عنوان راه حل مقرون به صر�ه قابل پیشنهاد باشد. محصول باید براساس ارزش واقعیش قیمت گذاری شود تا تصمیم به خرید برای خریدار آسان شود. در صورتی که محصول در شخص رضایت خاطر ایجاد کند، او با دیگران در رابطه با آن محصول و خدمات صحبت می کند. یکی از موارد بسیار ضروری این است که �روش محصول و خدمات درآمد کوتاه مدتی را به توزیع کننده باز گرداند، همانگونه که برای او پتانسیل کسب درآمد بلند مدت و رسوبی وجود دارد.

در اینجا به مطلبی دیگر از زیگ زیگلر در کتاب Network Marketing From A to Z اشاره می کنیم: مطلبی با عنوان؛

خرید مکرر: قوانین مصر�!

زیگ در این مطلب اشاره می کند آیا این کالا یا خدمات را مردم مکررا می خرند؟ این سوالی است که قبل از اینکه با کالا یا خدماتی آشنا شوید، از خودتان بپرسید. آیا شما به عنوان یک بازاریاب شبکه ای به دنبال �رصتی هستید که به مشتریان کالا یا خدمتی را عرضه کنید که آنها به مدت چند سال و هر ماه از آن است�اده کنند؟ شما یک کالایی را می �روشید ، بعد از آن مشتری خودش هر ماه کالا و خدمات مورد نیازش را خریداری می کند، حالا ممکن است این کالا یا خدمات مکمل ها غذایی، محصولات کنترل وزن، ماشین شو های بی نیاز به آب، مواد پاک کننده، خدمات از راه دور یا خدمات حقوقی باشد، شما برای هر خریدی که انجام می شود، کمیسیون دریا�ت می کنید!

مادامی که مشتری از کالا یا خدمات است�اده می کند شما کمیسیون خود را دریا�ت می کنید. هر چه �روش بیشتر باشد خرید هم بیشتر است؛ در نتیجه کمیسیونتان هم بیشتر است.

اگر کالا چیزی نباشد که مشتری همیشه یا بیشتر مواقع از آن است�اده کند، میزان مصر� پایین است. بر اساس قانون مصر� در بازاریابی شبکه ای، شما باید سرمایه و وقتتان را در شرکتی صر� کنید که مردم کالا و خدماتش را همیشه است�اده می کنند. البته ممکن است شرکتی باشد که میزان مصر� برخی از کالاهایش ماهانه باشد و برخی از کالا هایش �قط گاه به گاه. این مسئله در صورتی پذیر�تنی است که در قبال کالاهای مصر�ی شرکت ، درآمد شما رضایت بخش باشد.

جیم بروس، اهل �لوریدا و ساکن پامپانوبیچ، توزیع کننده شرکت SBSA ، شرکتی که در کار بازاریابی کالاها و خدمات کوچک است می گوید اگر کالاها و خدمات �ابل مصر� و خرید مکرر نداشته باشند، درآمد ان�عالی مطمئنی در پی نخواهد داشت. من دوست دارم کالا یا خدماتی را تبلیغ کنم که به آن اعتقاد دارم و مردم مدام آن را س�ارش می دهند. آنگاه �رصتی برایم پیش می آید که با مشتریانم ارتباط برقرار کنم و معمولا این �رصت منتهی به �روش بیشتر می شود.

منظور از کالای مصر�ی چیست؟ ( در MLM به چه کالایی مصر�ی می گویند؟)

در بازاریابی شبکه ای به کالایی Ú©Ù‡ به طور مکرر در سبد خرید خانواده قرار Ù…ÛŒ گیرد کالای مصرÙ�ÛŒ Ù…ÛŒ گویند. مایکل Ø´Ù�یلد در سایت خود کالای مصرÙ�ÛŒ را کالایی Ù…ÛŒ داند Ú©Ù‡ حداقل ۴ بار Ùˆ بیشتر در سال خرید آن تجدید شود. با توجه به آمار انجمن Ù�روش مستقیم ۷۵ % از شرکت هایی Ú©Ù‡ بالاتر از۱۰۰ میلیون دلار در سال Ù�روش دارند از کالا های کاملا مصرÙ�ÛŒ استÙ�اده Ù…ÛŒ کنند؛ کالا هایی همچون لوازم آرایشی Ùˆ بهداشتی، مکمل ها ÛŒ غذایی Ùˆ رژیمی ØŒ مواد غذایی Ùˆ مواد شوینده …

همچنین در آماری Ú©Ù‡ انجمن Ù�روش مستقیم آمریکا در سال ۲۰۰۹ منتشر کرده است، ۶۸%  محصولات به کار رÙ�ته در سیستم های بازاریابی شبکه ای محصولاتی مصرÙ�ÛŒ Ù…ÛŒ باشند Ú©Ù‡ خرید آنها ۷-۸ بار در سال تجدید Ù…ÛŒ شود.

 

لزوم است�اده از محصولات پر مصر� در بازاریابی شبکه ای چیست؟

همانطور Ú©Ù‡ مایکل Ø´Ù�یلد Ùˆ زیگ زیگلر در بالا اشاره کردند، اگر کالاها یا خدمات قابل مصرÙ� Ùˆ خرید مکرر نداشته باشند ØŒ درآمد انÙ�عالی مطمئنی را در Ù¾ÛŒ نخواهد داشت. نظر برخی از کارشناسان در رابطه با کالای مورد استÙ�اده در سیستم بازاریابی شبکه ای به صورت ۶۰ به ۴۰ Ù…ÛŒ باشد، بدین صورت Ú©Ù‡ خود کالا تا ۶۰ % انگیزه خرید را به مصرÙ� کننده بدهد Ùˆ % ۴۰ انگیزه ایست Ú©Ù‡ Ù�روشنده در او برای خرید کالا ایجاد Ù…ÛŒ کند برخی هم بر این باورند Ú©Ù‡ کالا ۱۰۰ % باید مورد نیاز شخص باشد Ùˆ در سبد خرید او حال به صورت ماهیانه یا سالیانه قرار بگیرد Ùˆ وظیÙ�Ù‡ Ù�روشنده Ù�قط ایجاد انگیزه در مصرÙ� کننده برای خرید از یک برند خاص Ùˆ هدایت او به سمت نوع خاصی از این محصول تحت عنوان یک مشورت دهنده باشد. مسئله مهم در بازاریابی شبکه ای از نظر Ø´Ù�یلد خصلت تهاجمی آن در Ù�روش Ù…ÛŒ باشد Ùˆ این خصلت تهاجمی در Ù�روش نباید دردسر ساز شود. به علت تمایل اکثریت اÙ�راد برای کسب درآمد انÙ�عالی در بازاریابی شبکه ای، اÙ�راد روی به Ù�روش بیشتر خودشان Ùˆ گروهشان Ù…ÛŒ آورند؛ Ùˆ اگر محصولی Ú©Ù‡ ارائه Ù…ÛŒ کنند به راحتی در سبد خرید مصرÙ� کننده جای نگیرد، دست به اجبار در Ù�روش، شیوه های Ù�ریبنده Ùˆ کلمات اغراق آمیز در رابطه با Ù�روش محصول Ù…ÛŒ زنند. در اینجا احتمال ایجاد شکایت از طرÙ� مصرÙ� کننده علیه Ù�روشنده Ùˆ شرکت بالا Ù…ÛŒ رود Ùˆ MLM همانگونه Ú©Ù‡ در دستورالعمل های Ù�دراسیون وجود دارد از این مورد دوری Ù…ÛŒ کند Ùˆ اگر سیستم Ù�روش شرکت به سمت اجبار در خرید حرکت نکند، اکثر شرکت ها برای اینکه به میزان Ù�روش مدنظر خود برسند Ùˆ توانایی پرداخت پورسانت ها را داشته باشند بعد از مدتی تغییراتی را در پلن درآمد زایی شرکت ایجاد Ù…ÛŒ کنند. اینجاست Ú©Ù‡ شرکت به سمت هرمی شدن حرکت Ù…ÛŒ کند.

برخی از این موارد عبارت اند از:

۱٫ هزینه ورودی بالا Ùˆ Ù�روش کیت های شروع با قیمت بالا

۲٫ تمرکز بروی عضو گیری Ùˆ جذب اÙ�راد بیشتر «Game Plan»

۳٫ استÙ�اده از طرح باینری دهه ۸۰ میلادی( به علت Breakage شرکت در ابتدا Ùˆ Ù†Ù�رات اول پلن در مرحله بعد)

۴٫ هزینه های اضاÙ�ÛŒ Ùˆ حق الزحمه در موارد گوناگون

۵٫ کسب درآمد از Ù�روش متریال

 • ۲۱ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

مدل داگمار در تبلیغات DAGMAR

مدل داگمار DAGMAR

مدل داگمار نتیجه تحقیق انجمن ملی تبلیغات ANA است که خاطر نشان می‌نماید که تبلیغات برای دستیابی به اهداف مشخصی است و تبلیغات متفاوت به منظور دستیابی به اهداف متعدد صورت می‌پذیرد.

مدل داگمار  :  DAGMAR  : Defining Advertising Goals for Measured Advertising Responses مدل داگمار  : تعریف اهداف تبلیغاتی برای ارزیابی پاسخگویی به تبلیغات

DAGMAR  : Defining Advertising Goals for Measured Advertising Responses

مدل داگمار  : تعریف اهداف تبلیغاتی برای ارزیابی پاسخگویی به تبلیغات

وظیفه تبلیغات به صورت ساده و مشخص عبارت است از برقراری ارتباط  و انتقال اطلاعات به مخاطبی مشخص که به دنبال ایجاد یک چهارچوب ذهنی برای مخاطب و وادار نمودن وی به عمل خاصی است. موفقیت یا شکست تبلیغات ، به اینکه چگونه اطلاعات به صورت جذاب به مخاطب در زمان مناسب و با هزینه معقول منتقل گردد، کاملا بستگی دارد. پس وظیفه تبلیغات ، وظیفه برقرار ارتباط با مخاطب خاص است برای اثرگذاری بر وی در یک دوره زمانی خاص است.

 

هفت ویژگی مدل داگمار

۱-    اهدا ف تبلیغات ، اهدافی ارتباط هستند

تبلیغات تنها یکی از اجزاء آمیخته بازاریابی Marketing Mix همه شرکت‌ها است. بنابراین در تمام شرایط یک هدف مشخص برای تبلیغات ، رسیدن به اهداف ارتباطی است.

۲-  اهداف باید نوشته شده باشد

مدل داگمار بیان می‌نماید که اهداف تبلیغات باید به صورت شفاف نوشته شده باشد تا همه افراد از کارهایی که در حال انجام شدن است ، آگاه باشند.

۳- تبلیغات باید بر اساس اثربخشی و تعداد مواجهه ارزیابی گردد

در مدل داگمار ، اینکه چه تعداد از  افراد باید یک تبلیغ مواجهه شده‌اند ، اصلا مهم نیست، مهم نیست که اعداد نجومی هستند یا خیر . در مدل داگمار مهم این است که آیا اهداف ارتباطی از پیش تعیین شده ، حاصل شده است یا خیر .

۴-  تبلیغات از طریق سلسله‌مراتب اثرات ارتباطی عمل می‌کند

مدل داگمار در رابطه با سطوح سلسله‌مراتب و ارتباط آن‌ها در طول زمان در پاسخ به فعالیت‌های تبلیغاتی سازمان ، بسیار مشخص است. یک سری از گام‌های ذهنی وجود دارد که از طریق آن یک نام تجاری باید صعود نموده و ارتقاء یابد تا مورد پذیرش واقع گردد . فردی ممکن است شروع به معرفی یک برند در بازار نماید. وظیفه اولیه برنداین است که با افزایش آگاهی از برند ، برند به یک سطح بالاتر در سلسه مراتب دست یابد.

مدل داگمار در تبلیغات DAGMAR - مدلی جهت ارزیابی اثربخشی تبلیغات

مدل داگمار در تبلیغات DAGMAR – مدلی جهت ارزیابی اثربخشی تبلیغات

گام اول این است که برند در خصوص خود به مخاطبین هدف ، چیزهایی بیاموزد. مثل شخصیت برند ، القاء تداعیات برند مد نظر و احساسات. برند باید بیان نماید که از کدام نقطه نظرات با سایر رقبا متفاوت است. چه کسی از این نقاط قوت ، سود می‌برند . در حالت ، مخاطب ناآگاه را به سوی آگاهی می‌برد.

گام بعدی گام درک است که ضمیمه ساز متقاعدشدن و عمل نهایی ( خرید ) مخاطب است. مرحله عمل نهایی شامل اقدامات ناگهانی در بخشی از خریداران است، مانند تصمیم به خرید از یک نام تجاری برای اولین بار، بازدید از یک نمایشگاه یا درخواست اطلاعات است .

تشریح عناصر مدل داگمار :

 • Unawareness ناآگاهی، ناگاهی از وجود برند و یا خدمات و محصولات
 •  Awareness آگاهی، آگاه نمودن مشتری احتمالی از وجود برند و یا خدمات و محصولات
 • Perception  درک ، کمک به مشتری به تفسیر معنی و مفهوم کالا، ایده، کاربرد و روش استفاده از محصول و درک صحیح از آنان
 • Convincing متقاعد کردن، تلاش برای ایجاد علاقه و اشتیاق به خرید در مشتری و رفع ابهام و پاسخگو به پرسش‌های وی
 • Action عمل نهایی یا مرحله خرید، تصمیم نهایی خریدار تحت تأثیر شیوه برقراری ارتباط با وی برای معرفی ویژگی‌های کالا یا خدمت
 • پیش از انتخاب رسانه ، وجود یک برنامه تبلیغات خلاقانه ضروری است

هنگامی‌که در شروع تصمیم‌گیری برای تبلیغات به نوع رسانه فکر می‌کنید و بعد سایر موارد مرتبط به تبلیغات ، مشخص است که تعداد مواجهه برای شما از نتیجه و اثر کمپین تبلیغاتی برای شما اهمیت بیشتر دارد . تصمیم‌گیری استراتژیک یا تصمیم‌گیری خلاقانه در خصوص نوع پیام  تبلیغ ، همیشه در ارتباط مستقیم با اثری است که قصد دارید از طریق برقراری ارتباط بر مخاطب خویش بگذارید. بنابراین تصمیم‌گیری خلاق باید ابتدا رخ دهد.

 • معیارهای ارزیابی باید قبل از اجرای کمپین تعریف شوند

در مدل داگمار ، روش تحقیق خاصی برای اندازه‌گیری اثربخشی تبلیغات پیشنهاد می‌شود که شامل تعیین معیارهای مرتبط با هدف کمپین تبلیغاتی ، پیش از شروع و سپس اندازه‌گیری انحراف این کمپین از معیارها از پیش تعیین شده که نشان دهند اثربخشی ارتباط است.

 • معیارهای خاصی باید تعیین شود

تعریف معیارهای ارزیابی غیرممکن است مگر آنکه اهداف به طور خاص از نظر اندازه‌گیری عملیاتی مشخص و دسته‌بندی‌شده باشند. این به این معنی است که تبلیغات باید بخش خاصی از بازار را هدف گیرد، دوره‌های زمانی خاصی را مد نظر داشته باشد، و دوباره با توجه به درصد دستمزد در یک دوره زمانی خاص مشخص شود.

مثال : شرکت تولید جوراب شلواری زنانه  
بازار ۶۵۰ هزار زن در طول روز جوراب شلواری می‌پوشند
اهداف بازاریابی ۱۲۰۰ نقطه فروش برای فروش ۱۵ میلیارد تومان در مدت ۳ سال
اهداف تبلیغاتی ۱-    افزایش آگاهی از برند تا ۶۰% در مدت یک سال

۲-    پیام تبلیغاتی : ضد خستگی و تاثیر بر زیبایی پا در طی یک سال

مثال :  شرکت تولید وسایل الکتریکی
بازار ۷ میلیون نفر مشتری بالقوه
اهداف بازاریابی افزایش تعداد نمایندگی‌ها برای فروش ۹ میلیارد به ۴۰۰ نقطه در کشور در مدت ۲ سال
اهداف تبلیغاتی افزایش آگاهی از برند تا ۶۰% در مدت یک سال

داگمار دارای دید وسیع و نفوذ بالا است. نکات مرتبط با مدل داگمار با شور و شوق بالایی توسط طیف گسترده‌ای از محققان حوزه تبلیغات و توسط آژانس تبلیغاتی و همچنین در چندین شرکت بزرگ مانند جنرال موتورز پذیرفته شده است.

مدل داگمار از نکات زیر مورد انتقاد قرار می‌گیرد :

 1. برخی معتقدند که هر یک از عناصر ارتباطی بازاریابی باید با توجه به اثرگذاری بر فروش سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد، به جای اینکه هدف تقریبا متوسط باشد، اندازه‌گیری شود ، به جای اینکه به عنوان یک عامل میانی غیر اصلی مدنظر قرار گیرد.
 2. مشکلات اجرای ذاتی در مدل داگمار باعث می‌گردد که بسیاری به استفاده از آن تمایل نداشته باشند. تهیه چک لیست به بیان جزئیات کافی برای اجرای این رویکرد کمک نمی‌کند.
 3. مشکلات مفهومی و اندازه‌گیری ، از خصوصیات روش داگمار است.
 4. بر طبق نظر منتقدان، تنها معیار مربوط به اهداف تبلیغاتی، فروش است. اما بسیاری از تبلیغ‌ها هرگز نمی‌توانند افزایش فروش را به دنبال داشته باشد یا نمی‌توانند به اندازه لازم آن را افزایش دهد، اما فقط قادر به دستیابی به اهداف ارتباطی هستند. تبلیغات تنها زمانی موثر است که مصرف‌کنندگان را به خرید متقاعد نماید.
 5. به مدل داگمار حمله و انتقاد فراوانی می‌شود . آنان معتقدند که این مدل  فقط برای سازمان‌های بزرگ قابل اجرا است و برای سازمان‌های کوچک امکان پذیر نیست. تعیین اهداف مشخص، نوشتن و بررسی معیارهای قابل‌اندازه‌گیری، یک برنامه مدیریتی و تحقیق بسیار گران و سخت را پیشنهاد می‌نماید.

 

مطالب مرتبط :

مطالب این سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم بوده و هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قانونی دارد

 • ۲۱ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

وبیناری ویژه مدیران و کارآفرینان، با عنوان:«مدیریت بحران»

مدرس و سخنران: آسیان شاپ
جلسه اول: پنج‌شنبه ۱۹ مهر ۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
ویژه: مدیران، کارآفرینان، فروشندگان، صاحبین‌ کسب‌وکار
مدت: ۱۸۰دقیقه(۲جلسه)
شهریه رویال و نوابغ‌فروش: ۳۹۹ » ۱۹۹ هزار تومان

برای ثبت‌نام کلیک کنید

{“animation”:”ticks”,”circlewidth”:”0.1″,”backgroundwidth”:”1.2″,”backgroundcolor”:”#313332″,”is_days”:”1″,”daysbackgroundcolor”:”#e3be32″,”is_hours”:”1″,”hoursbackgroundcolor”:”#36b0e3″,”is_minutes”:”1″,”minutesbackgroundcolor”:”#75bf44″,”is_seconds”:”1″,”secondsbackgroundcolor”:”#66c5af”,”days_text”:”u0631u0648u0632″,”hours_text”:”u0633u0627u0639u062a”,”minutes_text”:”u062fu0642u06ccu0642u0647″,”seconds_text”:”u062bu0627u0646u06ccu0647″}

۵۰٪ تخفیف ویژه فقط به مدت ۵روز


چرا باید در این آموزش شرکت کنم؟

امروزه سرزمین ما درگیر مسائل پیچیده و عدیده‌­ای است:
تورم وجود دارد، نرخ ارز و سکه بالا می‌­رود، زندگی سخت و دشوار می­‌شود، روابط به‌خاطر چنین مسائلی خدشه‌دار می‌شود و بسیاری موضوعات دیگر نیز پیش خواهد آمد.

خیلی از شما مخاطبین عزیز از من سؤال می­‌کنید:
آیا راهکار و برنامه‌ای برای این مسائل پیشنهاد می‌کنید؟
بله؛ به ویژه برای کسب و‌کارها.


عزیزانِ من، تحریم یا مسائل اقتصادی یا سیاسی که در یک حیطه رخ می­‌دهد، یکی از مشکلاتی است که کسب‌وکارها را تهدید می­‌کند. خیلی مسائل دیگر هم است.

کسب‌وکار (Business)
یعنی رویارویی با مشکلات


چرا خیلی از افراد ترجیح می­‌دهند که یک جا ماندگار شوند و حقوق آب باریکه­‌ای بگیرند و از تمام آرزوها و اهدافشان دست بردارند؟

زیرا نتیجه زندگی‌شان مشخص است و می­‌توانند روی بودجه­‌ها برنامه­‌ریزی کنند و کارشان را پیش ببرند. کسب‌وکار این طور نیست و شبانه‌روز آن حل مسأله است! و پاداش آن در حل مسائل!

یکی از مسائلی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، مسائل اقتصادی است.
شاید اگر بتوانید مسائل را حل کنید، برنده بزرگی خواهید شد.

«بحران» نیازمند تغییر ناگهانی است.
«بحران» یعنی مسائلی که مهم هستند ولی زمان حل آن‌ها گذشته و حالا بروز کرده­‌اند.

الان باید چه کرد؟
هم اکنون ما در بحران هستیم و اولین چیزی که آن را حل می‌­کند این است که:
بپذیریم در بحران هستیم.


دقیقاً آن روی سکه­ شرایط بحرانی، «فرصت» است.
الان زمانی است که تمام کسانی که چه از لحاظ تجربی، چه فنی و چه اقتصادی دارای بنیه ضعیفی هستند، حذف می­‌شوند و شما باید بتوانید از این بحران بگذرید که بعد از گذراندن این بحران پاداش بسیار زیادی به دست خواهید آورد.

الان شرایطی است که ما باید تمام انرژی و فکر خود را در راهی که درست است بگذاریم.
در این وبیناردر سلسله مطالبی که خدمت شما عرض خواهم کرد، راهکارهایی را یک‌به‌یک به شما خواهم گفت. مطمئن باشید که آن­ها را حل می­‌کنیم.


مسائل وقتی پدیدار می­شوند که شما توان حل آن را دارید.

مسأله­‌ای که شما دارید من ندارم. مسأله­‌ای که من دارم شما ندارید. هر مسأله‌­­ای برای صاحبش می­‌آید و زمانی می­‌آید که می­‌تواند آن را حل کند و این ما هستیم که مشکل را بر می­‌داریم و کلید مسأله‌­ای را که همراه مسأله است، جا می­‌گذاریم.

پدرم همیشه می­گفت:
مشکلات مثل سگ­ها هستند، اگر فرار کنی، دنبالت می­‌کنند؛ اگر بایستی، می­‌ایستند و اگر دنبالشان کنید، فرار می‌­کنند.

شما می‌­توانید دنبالشان کنید.
هرگز نهراسید و بی­کار نایستید. در دل مسائل بروید و مطمئن باشید آن را حل می­‌کنید؛ ولی اول خونسرد باشید. مسائل را بنویسید. حداکثر ضرر و حداقل سود هر چه را کاملاً مشخص کنید و حالا یک تنه و با شجاعت در دل آن بروید.

من و همکارانم تجارب خود را در اختیار شما خواهیم گذاشت. عزیزان دیگری هم هستند که در صنعت شما و در صنعت من به شما کمک کنند. تمام این ها را فراموش کنید، بعد تصمیم بگیرید که کدام­یک  از این­ها برای شما کارآمدی بیشتری دارد.


همیشه به یادداشته باشید که:
در ناامیدی بسی امید است
پایان شب سیه سپید است

چرا؟
زیرا این تحول نشانه و بیانگر پدیدار شدن فرصتی است که ما آمادگی آن را نداریم.

مخاطبین عزیز!
من در سن ۶۶ سالگی به صراحت عرض می­‌کنم:
وقتی که شخصی از مشکل صحبت می­کند، بیش­تر منظور او «تغییر» است.

ما وحشت‌­زده شده‌­ایم، چون باید تغییر کنیم، حالا نمی­‌توانیم! چون به روش قبلی خود خو کرده‌­ایم. بزرگ­ترین تهدیدی که ما را فلج خواهد کرد، مقاومت در مقابل تغییرات است.
«تغییرات» فرصت­‌های طلایی را به همراه دارند.
هرچه تغییر بزرگ­تر و مشکل بزرگ­تر باشد سود آن بیشتر است.

دوستدارتان
آسیان شاپ


در وبینار تا جا هست هم اکنون ثبت‌نام کنید و بی‌آنکه از خانه‌تان خارج شوید در جایی که دوست دارید، مهارت‌های کلیدی مدیریت بحران را بیاموزید.


وبینار آسیان شاپ

وبینار چیست؟

وبینار ترکیب دو واژه وب+سمینار است. وبینار که از طریق اینترنت برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند بدون حضور فیزیکی و به آسان در هر کجا که باشند در آن شرکت می‌کنند. هر جایی که شما اینترنتی داشته باشید به راحتی می‌توانید در وبینار شرکت کنید.

اگر زمان و فرصت برای حضور و استفاده از آموزش‌ها ندارید!
اگر رفت‌وآمد به محل همایش برای شما مشکل است!
اگر  هر کشوری که باشید، کافی است با موبایل، تبلت و یا کامپیوتر خودتان را به اینترنت متصل کنید و به‌راحتی در منزل، محل‌کار و حتی در سفر باشید آموزش‌ها را فرا بگیرید، وبینار این امکان را برای شما فراهم می‌کند.

وبینار یک ارتباط زنده دو طرفه(مخاطب و سخنران) را برای شما فراهم می‌کند.

برای ثبت‌نام کلیک کنید


پرسش‌های احتمالی شما

چگونه می‌توان وبینار شرکت کرد؟

لطفا ابتدا برای ثبت‌نام اینجا را کلیک کنید، پس از ثبت‌نام اطلاعات تکمیلی از طریق پیامک برای شما ارسال خواهد شد و ۱۰دقیقه قبل از شروع زمان برگزاری وبینار از طریق لینک اختصاصی متصل خواهید شد. سپس به صورت زنده صدای آسیان شاپ را خواهید شنید، همچنین فایل پاورپوینت آموزشی وبینار بر روی صفحه نمایان خواهد شد.

برای شرکت در وبینار به چه تجهیزاتی نیاز است؟

فقط کافی‌است موبایل، تبلت و یا کامپیوتر خود را به اینترنت(سرعت حداقل ۵۱۲کیلوبایت) متصل کنید. پیشنهاد می‌کنیم صدا را با هدفون یا هندزفری گوش کنید. لینک دانلود نر‌م‌افزار اختصاصی شرکت در وبینار برای‌تان ارسال خواهد شد.

اگر در زمان مشخص‌شده امکان حضور در وبینار نداشتم، فیلم آن در اختیارم قرار خواهد گرفت؟

بله، اگر شما به هر دلیل امکان حضور در وبینار زنده را نداشتید، لینک دانلود فیلم کامل وبینار حداکثر ۴۸ساعت پس از برگزاری در اختیار شما شرکت‌کننده محترم قرار خواهد گرفت.

آیا فیلم وبینار را می‌توانیم داشته باشیم؟

بله، عزیزانی که در وبینار شرکت می‌نمایند،‌ لینک دانلود فیلم کامل وبینار حداکثر ۴۸ساعت پس از برگزاری در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

آیا برای شرکت در وبینار نرم‌افزار خاصی نیاز است؟

بله. پس از ثبت‌نام لینک دانلود نرم‌افزار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار داده خواهد شد تا بتوانید با موبایل، تبلت و کامپیوتر به وبینار متصل شوید.

آیا سخنرانی به صورت زنده است؟

بله، آسیان شاپ به صورت زنده سخنرانی خواهند کرد،‌ و در پایان در صورت نیاز پرسش‌وپاسخ انجام خواهد شد.

نگران نباشید!

اگر به هر دلیلی ارتباط شما با وبینار قطع شد. لینک دانلود فیلم کامل وبینار حداکثر ۴۸ساعت پس از برگزاری در اختیارتان قرار خواهد گرفت.


اگر پرسشی دارید لطفا پایین همین صفحه، مطرح کنید!


برای ثبت‌نام کلیک کنید

 • ۲۱ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

پیکره بندی در سخنرانی – گزارش جلسه ششم از دوره هشتادو یک جا

جمعه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۷ جلسه ششم دوره ۸۱ دوره جامع سخنرانی و فن بیان راس ساعت ۹ صبح در دفتر آموزشی مجموعه برگزار شد. 
در این جلسه شرکت کنندگان با ادامه مبحث پیکره بندی در سخنرانی آشنا شدند.

 

 پیکره بندی در سخنرانی - گزارش جلسه ششم از دوره هشتادو یک جامع فن بیان و سخنرانی

 

 پیکره بندی در سخنرانی - گزارش جلسه ششم از دوره هشتادو یک جامع فن بیان و سخنرانی

 

جلب توجه شرکت کنندگان به سخنرانی

چکار کنیم که توجه حضار به سخنرانی ما جلب بشه؟
و از اون مهم تر چکار کنیم که نه تنها توجه کنند بلکه از صحبت های ما لذت ببرند؟
مطالب این جلسه آموزشی دقیقا به راه کارها و روش هایی اختصاص داشت که این دو منظور رو برآورده کنند.

 

دوره جامع سخنرانی

 

در لابلای مطالب آموزشی که با شوخی و کار های گروهی همراه بود، هنر جویان دوره هر کدام این فرصت رو داشتند تا مثل جلسات قبل یک سخنرانی سه دقیقه ای رو ارائه کنند. 

 

گزارش دوره جامع سخنرانی و فن بیان

بنابراین همه فرصت دارند تا آنچه را تاکنون آموخته اند در عمل پیاده سازی کنند و نقطه نظرات اصلاحی هم  از طرف مدرس دوره و هم حاضرین در کلاس بیان شود.

 

دوره فن بیان

 

جو صمیمی و فعال دوره، مسیر ترقی و پیشرفت رو برای افراد هموار می کنه.

 

فن بیان و سخنرانی

 

 

دوره جامع

 

 پیکره بندی در سخنرانی - گزارش جلسه ششم از دوره هشتادو یک جامع فن بیان و سخنرانی

 

 • ۲۱ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست

نگرش فروش – نگرش – آسیان شاپ

نگرش فروش

نگرش فروش جزو مباحثی است که به اندازه ی اهمیتش به آن پرداخته نشده است.

دیدگاه شما، مشخص‌کننده سرنوشت، کیفیت زندگی و موفقیت فروش شما است.

کیفیت این دیدگاه، کیفیت زندگی شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد این جملات بسیار پرمحتوا و صحیح هستند.

سود و منفعت‌هایی که در زمینه فروش به دست می‌آید بسیار فراتر از مهارت‌های فروشندگی است.

نگرش شما یکی از این منفعت‌ها است. بدون این مورد، تمام مهارت‌های دیگر بی‌فایده و به درد نخور هستند.

دیدگاه همان تمرین مهارت‌ها است و چنان تأثیر با نفوذی بر روی فروشندگی دارد که این مقالات بدون گفتن پنج مورد از خصوصیت نگرشی موفقیت، کامل نخواهد بود.

علم وسیع محصولات به تنهایی برای شما یک منفعت نیست به خصوص اگر خود را باور نداشته باشید.

اهداف نگرش فروش

اهداف این مقاله آن است که نقش مهمی که نگرش شما در موفقیت‌تان بر عهده دارد را با شما در میان گذاشته و به بررسی جنبه‌های تجاری بشر بپردازد.

این مقاله به یکی از جنبه‌های تجاری بشر به همراه شرایط خاص فروش حرفه‌ای می‌پردازد، این دو جدا از هم نمی‌توانند کار کنند.

همان‌طور که به توسعه حرفه فروشندگی خود می‌پردازید، در میان کوهی از اطلاعات، سیاست‌های شرکتی، لیست قیمت‌ها و دیگر ابزار تجاری غرق می‌شوید.

مردم اغلب از این جنبه غافلند که چرا حرفه فروش چنین فرآیند اساسی را پیچیده و مشکل می‌کند.

ما لباس کار خود را صبح شنبه می‌پوشیم و سعی می‌کنیم تا خود را از جنبه‌های بشری فروش دور نگه داریم.

با داشتن یک نگرش مثبت، شما می‌توانید به همراه مشتریان خود جنبه بشری شغل خود را گسترش دهید.

نگرش فروش مثبت، یک فروشنده حرفه‌ای را تبدیل به یک مجری منحصر به فرد و فوق‌العاده می‌کند و به شما کمک می‌کند تا به مراحل جدیدی از موفقیت هم به صورت فردی و هم به صورت حرفه‌ای دست یابید.

برندگان، دیدگاهی مثبت و خوب را انتخاب می‌کنند، آن‌ها اهمیت این مطلب را درک کرده و از آن برای تغییر دادن خود در زندگی شخصی و رفتار با مشتریان استفاده می‌کنند.

نگرش فروش است که چنین موقعیتی را فراهم می‌کند، مردم دوست دارند تا با برندگان معامله کنند.

یکی از ساده‌ترین و بهترین تعاریف واژه نگرش در کتابی به نام «زندگی یک نگرش است» اثر «الورد چاپمن» آمده است.

او می‌گوید:

«نگرش روشی است که شما از نظر روحی به دنیای اطراف خود می‌نگرید. همان‌گونه که به محیط اطراف و آینده خود نگاه می‌کنید».

من با این عقیده موافقم. میزان درک شما و این‌که چگونه به محیط اطراف خود می‌نگرید بسیار زیاد معرف نگرش فروش شما است.

نیمه پر یا خالی

لیوان نیمه پر

آیا نیمه پر لیوان را می‌بینید یا نیمه خالی آن را؟

وقتی از پنجره بیرون را نگاه می‌کنید، آیا متوجه طبیعت زیبای خارج می‌شوید یا متوجه کثیفی شیشه؟

آیا روز را ابری می‌بینید یا آفتابی؟ این بستگی به خودتان دارد.

چه کسی دوست دارد با یک آدم بداخلاق، معامله کند؟

(یا افراد تندخوی دیگر)، بدانید که رفتار شما، پیام بسیار روشنی را در مورد نگرش فروش شما ارسال می‌کند.

این نتایج بسیار واضح و روشن نشان داده می‌شوند، اگرچه ممکن است آن‌ها منفی، متفاوت و یا مثبت باشند.

شما نیازمند این هستید تا باور کنید آن‌چه را که از نظر روحی قبول دارید، نشانگر نگرش فروش شما است.

اگر به دنبال خوبی هستید، آن را خواهید یافت و اگر به دنبال چیزهای منفی هستید، به مقدار زیاد در اطراف شما وجود دارد.

شما همانی هستید که فکر می‌کنید.

نگرش فروش در موفقیت فروش

در سنجشی که از رفتار و عملکرد فروشندگان حرفه‌ای به عمل آمد، مشخص شد که آن‌چه که آن‌ها را از بقیه مجزا کرده، تنها اطلاعات مربوط به محصولات و توانایی فروششان نیست.

عادت و الگوهای رفتاری آن‌ها است که باعث این تمایز شده است.

یکی از مشکلاتی که برای حفظ یک نگرش فروش مثبت وجود دارد این است:

روانشناسان تخمین زده‌اند که ۷۷% از آن‌چه که در طول روز می‌بینیم و می‌شنویم منفی است.

اغلب «کوهی از مشکلات روحی منفی» را تجربه می‌کنیم که بر افکار ما حکم می‌کنند یک لحظه صبر کنید و به روزی که گذراندید فکر کنید.

ساعت ۱۰ شب چه احساسی دارید؟ حفظ نکات مثبت و انرژی‌زا نیاز به تلاش هوشمندانه و انرژی دارد.

خیلی جالب است وقتی گاهی می‌شنویم «چه خبر؟» یا «امروز چه می‌کنی؟» بعضی از افراد پاسخ می‌دهند:

«اوه، خیلی بد نیست.» بد نیست؟

آیا منظور شما این است که بیشتر اوقات اوضاع بد است اما امروز بد نیست؟

جالب است. به مردم بگویید که شما روز فوق‌العاده‌ای داشته‌اید این خوب و درست است.

شما اجازه دارید که روز فوق‌العاده‌ای داشته باشید، یک بار دیگر می‌گویم، همه چیز بستگی به نگرش فروش شما دارد.

مهمترین مرحله در فروش

مهمترین مرحله در فروش شما، ارتباط نیست.

مهمترین مرحله در فروش شما، نیاز سنجی هم نیست.

مهمترین مرحله در فروش مدیریت اعتراضات و اتمام فروش هم نیست.

مهم ترین مرحله در فروش پیش از همه ی این مراحل اتفاق می افتد.

اینکه قبل از اینکه وارد مذاکره شوید در ذهن شما چه خبر است، تعیین کننده موفقیت یا شکست است.

اینکه نگرش شما روی نگرش برنده شدن تنظیم شده یا شکست خورده بودن تعیین کننده موفقیت یا شکست شماست.

مهم است بدانید که نتیجه مذاکره قبل از مذاکره در ذهن فروشنده بسته می شود.

اگر خودتان از خودتان بخرید، مشتری نیز از شما خرید خواهد کرد.

نگرش فروش است که تعیین می کند از بین بروید یا به درآمد فوق العاده در فروش برسید.

آدمها حرف های شما را می شنوند، اما چیزی که احساس می کنند، نگرش شماست.

در مقالات بعدی انواع نگرش های فروش را تحت عنوان ۵ مسیر بیان خواهیم کرد.

لطفا نظراتتان را از طریق انتهای همین پست با ما در میان بگذارید.

 • ۲۱ام شهریور ۱۳۹۷
 • شاپی

ادامه‌ی پست